Domov >

Raziskave in razvoj

Izbrani konferenčni prispevki

 1. BURGER, Helena, BURGAR, Matej, BREZOVAR, Darinka. The use of prostheses for children with congenital deficiencies of upper limbs. V: MARINČEK, Črt (ur.). Assistive technology - added value to the quality of life : AAATE'01, (Assistive technology research series, Vol. 10). Amsterdam [etc.]: IOS press: Ohmsha, 2001, str. 384-388. [COBISS.SI-ID 13656537]
 2. GRABLJEVEC, Klemen, BURGER, Helena. The influence of advanced assistive technology on the handicap of patients after high spinal cord injury : three case reports. V: MARINČEK, Črt (ur.). Assistive technology - added value to the quality of life : AAATE'01, (Assistive technology research series, Vol. 10). Amsterdam [etc.]: IOS press: Ohmsha, 2001, str. 591-595. [COBISS.SI-ID 13658073]
 3. DAMJAN, Hermina, VREČAR, Irena, VRABIČ, Gabrijela, KOŠTOMAJ, Vesna. Functional electrical stimulator - a technical aid for movement function improvement in children with central nervous system lesions. V: MARINČEK, Črt (ur.). Assistive technology - added value to the quality of life : AAATE'01, (Assistive technology research series, Vol. 10). Amsterdam [etc.]: IOS press: Ohmsha, 2001, str. 731-733. [COBISS.SI-ID 13658585]
 4. CIKAJLO, Imre, BAJD, Tadej. FES gait re-education : the swing phase estimation. V: KARČNIK, Tomaž (ur.), VELTINK, Peter (ur.), JAEGER, Robert (ur.). 7th Annual Conference of the International Functional Electrical Stimulation Society, Ljubljana, Slovenia, June 25-29, 2002. IFESS 2002 proceedings. [Ljubljana: Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, 2002], str. 49-51. [COBISS.SI-ID 2954836]
 5. BURGER, Helena, MARINČEK, Črt, VALENČIČ, Vojko. Improvement of functional ability by electrical stimulation in persons after trans femoral amputation. V: KARČNIK, Tomaž (ur.), VELTINK, Peter (ur.), JAEGER, Robert (ur.). 7th Annual Conference of the International Functional Electrical Stimulation Society, Ljubljana, Slovenia, June 25-29, 2002. IFESS 2002 proceedings. [Ljubljana: Ministry of Education, Science and Sport of the Republic of Slovenia, 2002], str. 15-17. [COBISS.SI-ID 14928089]
 6. MATJAČIĆ, Zlatko, HUNT, Kenneth J., GOLLEE, Henrik, SINKJAER, Thomas. Functional FES supported standing in paraplegia : a review of a control approach. V: HUNT, Kenneth J. (ur.), COFFIELD, N. M. (ur.), GRANAT, M. H. (ur.). 1st FESnet Conference 2nd-3rd September 2002, University of Strathclyde, Glasgow. Proceedings. 2002, str. 44-46. [COBISS.SI-ID 17373479]
 7. BURGER, Helena. Measurement of outcome - prosthetics and technology. V: 13th European Congress of Physical and Rehabilitation Medicine, 28-31 May 2002, Brighton, UK. Promoting standards in rehabilitation : Final programme and book of abstracts. London: Congress Secretariat ECPRM, [2002], str. 102-107. [COBISS.SI-ID 355689]
 8. ERJAVEC, Tatjana, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka. Rehabilitacija bolnikov z amputacijo spodnjih udov in najpogostejšimi spremljajočimi obolenji = Rehabilitation of patients with lower extremity amputation and comorbidity. V: BLINC, Aleš (ur.), KOZAK, Matija (ur.), ŠABOVIČ, Mišo (ur.). Žilne bolezni pri osebah z ogrožajočimi spremljajočimi bolezenskimi stanji : zbornik predavanj, (Medicinski razgledi, Supplement, letn. 42, 2). Ljubljana: Medicinski razgledi, 2003, str. 81-88. [COBISS.SI-ID 16285145]
 9. BREZOVAR, Darinka, BURGER, Helena. Ocenjevanje uporabe proteze pri otrocih po amputaciji zgornjega uda = The assessment of prosthetic use in children after upper limb amputation. V: TOMŠIČ, Marija (ur.), GRIČAR, Nevenka (ur.), MARUŠIČ, Vita (ur.), LEBAR, Cecilija (ur.). 40 let izobraževanja delovnih terapevtov Slovenije : človeku prijazni pristopi : Ljubljana, 26.-28. 05. 2004. V Ljubljani: Visoka šola za zdravstvo, Oddelek za delovno terapijo, 2004, str. 120-125. [COBISS.SI-ID 532329]
 10. MAVER, Tomaž, MARINČEK, Črt, BURGER, Helena. The use of digitalising of a hand and face in the manufacture of prostheses and epitheses. V: BOONE, David (ur.). 11th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics, Hong Kong, 1-6 August, 2004. Innovations for quality living : Proceedings of the 11th World Congress of the International Society for Prosthetics and Orthotics. Hong Kong: Hong Kong National Society of the International Society for Prosthetics and Orthotics, 2004, str. 402. [COBISS.SI-ID 542825]
 11. JENKO, Mojca, PUSTIŠEK, Matevž, BEŠTER, Janez, MARINČEK, Črt. Web portal for traumatic brain injury rehabilitation support. V: PRUSKI, Alain (ur.), KNOPS, Harry (ur.). Assistive technology : from virtuality to reality, (Assistive technology research series, Vol. 16). Amsterdam [etc.]: IOS press, 2005, str. 86-90. [COBISS.SI-ID 619369]
 12. FUTAMI, Ryoko, SEKI, Kazunori, KAWANISHI, Tsutomu, SUGIYAMA, T., CIKAJLO, Imre, HANDA, Yasunobu. Application of local EMG-driven FES to incompletely paralyzed lower extremities. V: 10th Annual Conference of the International Functional Electrical Stimulation Society, Montreal, Canada, July 5-8, 2005. Conference proceedings. [S.n.: s.l., 2005], str. 204-206. [COBISS.SI-ID 615785]
 13. OLENŠEK, Andrej, MATJAČIĆ, Zlatko. Further steps toward more human-like passive bipedal walking robots. V: IEEE International Conference on Robotics and Automation, Barcelona, April 18-22, 2005. Proceedings : robots get closer to humans : DVD conference and video proceedings. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers: = IEEE, cop. 2005, str. 7-11. [COBISS.SI-ID 588649]
 14. ERJAVEC, Tatjana. Telesna zmogljivost in bolezni srca in ožilja pri osebah z okvaro hrbtenjače = Physical capacity and cardiovascular diseases in men with spinal cord injuries. V: KOMADINA, Radko (ur.), STRAHOVNIK, Andrej (ur.). Zbornik izbranih predavanj simpozija o poškodbah in okvarah hrbtenice. Celje: Služba za raziskovalno delo in izobraževanje, Splošna bolnišnica Celje, učna bolnišnica MF v Ljubljani; [Ljubljana]: Društvo travmatologov Slovenije: Združenje ortopedov SZD: Združenje za fizikalno in rehabilitacijsko medicino SZD, [2005], str. 88-94. [COBISS.SI-ID 586345]
 15. CIKAJLO, Imre, KLEMEN, Ana, RUDOLF, Marko, GOLJAR, Nika, MATJAČIĆ, Zlatko. Normative based clinical tool for objective evaluation of postural responses. V: Procedings of the 28th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, August 30 - September 3, 2006, New York. Proceedings, (Conference proceedings (IEEE Engineering in Medicine and Biology Society. Conf.). [New York]: Institute of Electrical and Elektronics Engineers, cop. 2006, str. 4051-4054. [COBISS.SI-ID 674665]
 16. KRIŽAJ, Dejan, GRABLJEVEC, Klemen, ŠIMUNIČ, Boštjan. Evaluation of muscle dynamic response measured before and after treatment of spastic muscle with a BTX-A : a case study. V: JARM, Tomaž (ur.), KRAMAR, Peter (ur.), ŽUPANIČ, Anže (ur.). 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia, (IFMBE proceedings, vol. 16). New York: Springer: International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007, str. 393-396, ilustr. [COBISS.SI-ID 736617]
 17. MATJAČIĆ, Zlatko, PRAŽNIKAR, Aleš, OLENŠEK, Andrej, KRAJNIK, Janez, TOMŠIČ, Igor, GORIŠEK HUMAR, Marta, KLEMEN, Ana, ZUPAN, Anton. Kinematic and kinetic patterns of walking in spinal muscular atrophy, type III. V: JARM, Tomaž (ur.), KRAMAR, Peter (ur.), ŽUPANIČ, Anže (ur.). 11th Mediterranean Conference on Medical and Biological Enginering and Computing 2007, 26-30 June, 2007, Ljubljana, Slovenia, (IFMBE proceedings, vol. 16). New York: Springer: International Federation for Medical and Biological Engineering, 2007, str. 681-684, ilustr. [COBISS.SI-ID 737129]
 18. BURGER, Helena, GOLJAR, Nika, RUDOLF, Marko. Weight bearing training with SmartStep biofeedback system : a pilot study on stroke patients. V: KULLMANN, Lajos (ur.), BURGER, Helena (ur.). Proceedings of the 9th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Budapest, Hungary, 26-29 August 2007, (International journal of rehabilitation research, vol. 30, suppl. 1). London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 753769]
 19. JERAJ, Jerneja, BURGER, Helena, GOLJAR, Nika, MARINČEK, Črt. ICF use in stroke patients in primary rehabilitation facility. V: KULLMANN, Lajos (ur.), BURGER, Helena (ur.). Proceedings of the 9th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Budapest, Hungary, 26-29 August 2007, (International journal of rehabilitation research, vol. 30, suppl. 1). London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 754281]
 20. HORVAT, Josip. Use of computer aided design - computer aided manufacturing (CAD-CAM) in spinal orthotics. V: KULLMANN, Lajos (ur.), BURGER, Helena (ur.). Proceedings of the 9th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Budapest, Hungary, 26-29 August 2007, (International journal of rehabilitation research, vol. 30, suppl. 1). London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, str. 55-56. [COBISS.SI-ID 754793]
 21. MAVER, Tomaž, IHAN HREN, Nataša, RADONJIČ-MIHOLIČ, Vesna, ŽUŽEK, Andrej. Multidisciplinary treatment of facial deformities : a case report. V: KULLMANN, Lajos (ur.), BURGER, Helena (ur.). Proceedings of the 9th Congress of European Federation for Research in Rehabilitation, Budapest, Hungary, 26-29 August 2007, (International journal of rehabilitation research, vol. 30, suppl. 1). London: Lippincott Williams & Wilkins, 2007, str. 59-60. [COBISS.SI-ID 755305]
 22. ZADRAVEC, Matjaž, OBLAK, Jakob, CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko. Preliminary comparison between haptic and electrical stimulation adaptive support for upper extremity motor training. V: MANDL, Thomas (ur.), MARTINEK, Johannes (ur.), BIJAK, Manfred (ur.), LANMÜLLER, Hermann (ur.), MAYR, Winfried (ur.), PICHLER, Melitta (ur.). Proceeding of the 10[sup]th Vienna international workshop on functional electrical stimulation and 15[sup]th IFESS annual conference guest Neuromodulation 2010: the way ahead, Vienna, September 8[sup]th-12[sup]th, 2010. Vienna: Center for Medical Physics and Biomedical Engineering, Medical University, 2010, str. 197-199. [COBISS.SI-ID 1052265]
 23. OBLAK, Jakob, PERRY, Joel C., JUNG, Je H., CIKAJLO, Imre, KELLER, Thierry, MATJAČIĆ, Zlatko. A variable structure pantograph mechanism for comprehensive upper extremity haptic movement training. V: 32nd Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, August 31 - September 4, 2010, Buenes Aires, Argentina. Proceedings of the 32nd Annual international conference of the IEEE engineering in medicine and biology society, August 31 - September 4, 2010, Buenes Aires, Argentina : "Merging medical humanism and technology" : EMBC 2010, (Conf. Proc. IEEE Eng. Med. Biol. Soc., 32). [New York: IEEE, 2010], str. 5859-5862, ilustr. [COBISS.SI-ID 1050217]
 24. ERJAVEC, Tatjana, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka. Walking with above knee prosthesis. V: WOUDE, Luc H. V. (ur.), HOEKSTRA, F. (ur.), GROOT, S. (ur.). 4th International State-of-the-art Congress, Amsterdam, 2010. Rehabilitation : mobility, exercise and sport, (Assistive technology research series, 26). Amsterdam: IOS Press, cop. 2010, str. 108-110. [COBISS.SI-ID 983401]
 25. CIKAJLO, Imre, KRPIČ, Andrej, GORIŠEK HUMAR, Marta. Changes in EMG latencies during balance therapy using enhanced virtual reality with haptic floor. V: 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in conjuction with the 52nd Annual Conference of Japanese Society for Medical and Biological Engineering (JSMBE), July 3-7, 2013 Osaka, Japan. 35th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society in conjuction with the 52nd Annual Conference of Japanese Society for Medical and Biological Engineering (JSMBE). [S. l.]: IEEE, 2013, 4 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1789801]
 26. FATUR-VIDETIČ, Andrejka. Ugotavljanje psihosocialnih tveganj v delovnem okolju = Detecting psychosocial risks in the work environment. V: LOVRENOV, Života (ur.). 3. mednarodni kongres medicinskih izvedencev, Maribor, 18.-20. april 2013: zbornik predavanj. 1. natis. Ljubljana: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2013, str. 159-163. [COBISS.SI-ID 1764713]
 27. GRABLJEVEC, Klemen, PERTOT, Anja, TERŽAN, Metka. Nezgodna možganska poškodba in njen vpliv na vračanje na delo = Return to work after traumatic brain injury. V: LOVRENOV, Života (ur.). 3. mednarodni kongres medicinskih izvedencev, Maribor, 18.-20. april 2013: zbornik predavanj. 1. natis. Ljubljana: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2013, str. 102-106. [COBISS.SI-ID 1764969]
 28. KRPIČ, Andrej, CIKAJLO, Imre, SAVANOVIĆ, Arso. Impact of virtual reality to balance training using haptic support surface. V: ZAJC, Baldomir (ur.), TROST, Andrej (ur.). Zbornik dvaindvajsete mednarodne Elektrotehniške in računalniške konference ERK 2013, 16.-18. september 2013, Portorož, Slovenija, (Zbornik ... Elektrotehniške in računalniške konference ERK ..., ISSN 1581-4572). Ljubljana: IEEE Region 8, Slovenska sekcija IEEE, 2013, zv. B, str. 171-174, ilustr. [COBISS.SI-ID 1814121]
 29. MATJAČIĆ, Zlatko, ZADRAVEC, Matjaž, OBLAK, Jakob. Linear-elliptical-circular trainer : an apparatus for upper arm strength and co-ordination training. V: Technically assisted rehabilitation : TAR 2013 : proceedings. 4th European Conference Technically Aassisted Rehabilitation, March 14-15, 2013, Berlin. [Berlin: s.n., 2013], [4] str. [COBISS.SI-ID 1750377]
 30. OLENŠEK, Andrej, PAVČIČ, Janez, MATJAČIĆ, Zlatko. Comparing over ground turning and walking on rotating treadmill. V: ROA ROMERO, Laura Maria (ur.). XIII Mediterranean Conference on Medical and Biological Engineering and Computing 2013 : [also] MEDICON 2013, 25-28 September 2013, Seville, Spain, (IFMBE proceedings, vol. 41). Heidelberg [etc.]: Springer, cop. 2014, str. 1535-1538. [COBISS.SI-ID 1804137]
 31. PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, HRIBAR, Katja, VIDMAR, Gaj. Ali lahko tudi s pomočjo testa funkcijske neodvisnosti pacienta napovemo njegovo ogroženost za nastanek razjede zaradi pritiska? = Can we predict the patient's risk of developing pressure sores with the functional independence measure test?. V: SKELA-SAVIČ, Brigita (ur.), HVALIČ TOUZERY, Simona (ur.), ZURC, Joca (ur.). 6. mednarodna znanstvena konferenca Znanje in odgovornost za spremembe in razvoj v zdravstvu glede na rastoče probleme po zdravstveni obravnavi, 6. - 7. junij 2013, Ljubljana. Zbornik predavanj z recenzijo. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego: = College of Nursing, 2013, str. 242-250. [COBISS.SI-ID 74781697]
 32. POLAJNER, Bogdan, TERŽAN, Metka. O učinkovitosti mnenj CPR za potrebe osebnih (napotnih) zdravnikov zaradi obravnave pacientov na invalidski komisiji pri ZPIZ, ter o stališčih osebnih zdravnikov o smiselnosti sodelovanja s CPR = Investigation on effectiveness of the opinions by Professional Rehabilitation Center for treating (referring) doctors in patients handled by the ZPIZ board of assessors and on positions of treating doctors regarding collaboration with Professional Rehabilitation Center. V: LOVRENOV, Života (ur.). 3. mednarodni kongres medicinskih izvedencev, Maribor, 18.-20. april 2013: zbornik predavanj. 1. natis. Ljubljana: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2013, str. 187-191. [COBISS.SI-ID 1764201]
 33. ŠAVRIN, Rajmond. Rehabilitacija oseb z metastazami v hrbtenici in okvaro hrbtenjače = Rehabilitation of people with spinal cord injury because of metastases in the spine. V: GRABLJEVEC, Klemen (ur.). Metastatska bolezen kostnine. IX. Celjski dnevi, Portorož, 15. in 16. november 2013. Celje: Splošna in učna bolnišnica, 2013, str. 111-118. [COBISS.SI-ID 1824873]
 34. TERŽAN, Metka, ŠTERMAN, Ksenija, VIDMAR, Gaj. Poklicna rehabilitacija oseb s psihiatričnimi diagnozami = Vocational rehabilitation for persons with psychiatric diagnoses. V: LOVRENOV, Života (ur.). 3. mednarodni kongres medicinskih izvedencev, Maribor, 18.-20. april 2013: zbornik predavanj. 1. natis. Ljubljana: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 2013, str. 181-186. [COBISS.SI-ID 1764457]
vrh strani

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

URI Soča