DOBRA PLAT SLABEGA : razumeti bolezni, motnje in druge izzive človeštva kot zaščito, adaptacijo ali hoemostazo

16. september 2022
16. september 2022

ob 09:00

URI - Soča v sodelovanju z Zbornico kliničnih psihologov Slovenije
URI - Soča v sodelovanju z Zbornico kliničnih psihologov Slovenije

v živo in preko preko Zoom aplikacije

Seminar je namenjen vsem zdravstvenim delavcem in delavcem v socialnem vaarstvu, ki se pri delu srečujejo z osebami z duševnimi motnjami, telesnimi boleznimi ali sindromi. Namenjeno je predvsem tistim, ki se s pacienti in uporabnik srečujejo v psihoterapevstkem ali psihoedukativnem kontaktu.  

 

Organizacijski odbor:

- Nika Bolle, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. 

- dr. Martina Bürger Lazar, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. ,

- Kaja Pavlin, univ. dipl. psih., spec. klin. psih. 

 

PROGRAM

 

 

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI - Soča v sodelovanju z Zbornico kliničnih psihologov Slovenije