OKREVANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI PO MOŽGANSKI OKVARI - VARIABILNOST IZIDA NEVROPSIHOLOŠKE REHABILITACIJE

20. december 2022
20. december 2022

ob 08:00

URI Soča
URI Soča

URI Soča, dvorana v IV. nadstropju

Posvet je namenjen psihologom, kliničnim psihologom, zdravnikom, medicisnkim sestram, delovnim terapevtom, fizioterapevtom, socialnim delavcem, študentom, prostovoljcev in ostalim, ki jih zanima pomen izvajanja kognitivne rehabilitacije na teoretičnem in praktičnem nivoju. 

Organizacijski odbor:

- doc. dr. Urša Čižman Štaba, spec. klin. psih.

- asist. Vesna Mlinarič Lešnik, spec. klin. psih.

- dr. Barbara Starovasnik Žagavec, spec. klin. psih.

- Karmen Resnik Robida, BSc zdrav. psih. (VB), MRes nevr. zn. (VB) 

 

PROGRAM

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI Soča