Domov >

Raziskave in razvoj

Strokovni članki

 1. RADONJIČ-MIHOLIČ, Vesna. Poskus združevanja nezdružljivega : mladostnik in bolezen. Pet (Ljubl.), september 2001, letn. 12, št. 60, str. 25-30. [COBISS.SI-ID 4382537]
 2. KOVAČIČ, Dare. Doživljanje po okvari hrbtenjače. Paraplegik, oktober 2002, št. 94, str. 8-9. [COBISS.SI-ID 392809]
 3. ŠVAJGER, Andreja, FATUR-VIDETIČ, Andrejka, URŠIČ, Cveto, LOBE, Darja, ŠVAJGER, Jurij, PIVK, Boža, LESJAK, Tanja. Nova pot. Rehabilitacija, jul. 2002, letn. 1, št. 1-2, str. 17-24. [COBISS.SI-ID 377193]
 4. GRABLJEVEC, Klemen. Pozne posledice poliomielitisa - ali sploh obstajajo?. Rehabilitacija, dec. 2002, letn. 1, št. 3-4, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 381033]
 5. GRABLJEVEC, Klemen. Pozne posledice poliomielitisa - kaj zares vemo o njih?. Rehabilitacija, dec. 2002, letn. 1, št. 3-4, str. 9-15. [COBISS.SI-ID 381289]
 6. GRABLJEVEC, Klemen, TOMŠIČ, Igor. Študij moči in utrujanja štiriglave stegenske mišice pri osebah po prebolelem poliomielitisu. Rehabilitacija, dec. 2002, letn. 1, št. 3-4, str. 16-23. [COBISS.SI-ID 381545]
 7. FATUR-VIDETIČ, Andrejka, DŠUBAN, Gabrijela. Ocenjevanje delazmožnosti in pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ljudi s post polio sindromom. Rehabilitacija, dec. 2002, letn. 1, št. 3-4, str. 31-38. [COBISS.SI-ID 382313]
 8. ZUPANC, Urška, BURGER, Helena. Učinkovitost fizikalnega zdravljenja in pomen aktivnosti pri bolnikih z nespecifično bolečino v križu. Rehabilitacija, 2002, letn. 1, št. 3-4, str. 43-53. [COBISS.SI-ID 382825]
 9. HORVAT, Josip. Hrbtenične opore preprečujejo zlome vretenc. Bilten (Zveza druš. boln. osteoporozo Slov.), april 2003, št. [1], str. 4. [COBISS.SI-ID 608617]
 10. MEH, Duška. Spremembe občutljivosti in bolečina pri bolnikih z multiplo sklerozo. Glas. MS (Ljubl.), maj 2003, jub. št., str. 70-73. [COBISS.SI-ID 459369]
 11. RADONJIČ-MIHOLIČ, Vesna. Kako poseže MS v duševnost in kako le-ta pomaga ohranjevati kakovost življenja. Glas. MS (Ljubl.), maj 2003, jub. št., str. 77-86. [COBISS.SI-ID 459625]
 12. NEMEC, Bojan, KLOPČIČ SPEVAK, Milica, BAJUK, Slavica, MATJAČIĆ, Zlatko. Sistem za zajem kinematike gibanja v eni ravnini, primeren za uporabo v vsakodnevni klinični praksi. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 26-31. [COBISS.SI-ID 17601063]
 13. MATJAČIĆ, Zlatko. Biomehatronika za urjenje vzdrževanja ravnotežja med stojo in hojo. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 43-50. [COBISS.SI-ID 449641]
 14. CIKAJLO, Imre, MATJAČIĆ, Zlatko, OBREZA, Pavla, BAJD, Tadej. FES re-edukacijski sistem za ponovno učenje hoje. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 51-55. [COBISS.SI-ID 3551316]
 15. BURGER, Helena, MATJAČIĆ, Zlatko. Vadba ravnotežja pri osebah po trans-tibialni amputaciji : pilotna študija. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 56-59. [COBISS.SI-ID 16599513]
 16. GLOBOKAR, Daniel. Vloga tekočega traku in naprave gait trainer v rehabilitaciji bolnikov po možganski kapi. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 60-64. [COBISS.SI-ID 449897]
 17. CIKAJLO, Imre, MARINČEK, Črt. CAD/CAM sistemi v ortotiki in protetiki. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 1-2, str. 76-79. [COBISS.SI-ID 3550292]
 18. PRAŽNIKAR, Aleš. Osnove zaznavanja in zdravljenja bolečine. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 3-4, str. 3-10. [COBISS.SI-ID 487529]
 19. MEH, Duška. Ocenjevanje in merjenje bolečine. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 3-4, str. 11-18. [COBISS.SI-ID 487785]
 20. PETERLIN-POTISK, Karmen. Nevropatska bolečina. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 3-4, str. 26-32. [COBISS.SI-ID 488041]
 21. MARN-VUKADINOVIĆ, Duša. Obravnava bolnikov s kronično bolečino v multidisciplinarnem bolečinskem centru. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 3-4, str. 33-37. [COBISS.SI-ID 488297]
 22. MATOIC, Branka. Pregled fizikalnih metod pri obravnavi bolečine. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 3-4, str. 46-52. [COBISS.SI-ID 488809]
 23. KLOPČIČ SPEVAK, Milica, PREŠERN-ŠTRUKELJ, Metka. Metoda povratne zanke v rehabilitaciji bolečinskih stanj. Rehabilitacija, 2003, letn. 2, št. 3-4, str. 53-58. [COBISS.SI-ID 489065]
 24. KONDRIČ, Miran, VIDMAR, Gaj. Tekmovalni sistem na ekipnem svetovnem prvenstvu v Dohi = Playing system for the 2004 World Team Championship in Doha. Top spin, 2003, letn. 2, št. 6, str. 14-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 1859505]
 25. VIDMAR, Gaj. Verjetje. Panika (Ljubljana), 2004, letn. 9, št. 1, str. 44-48. [COBISS.SI-ID 17804249]
 26. MARINČEK, Črt. Vloga in pomen ocenjevanja izida v rehabilitacijski medicini. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 3-8. [COBISS.SI-ID 491881]
 27. BURGER, Helena. Ocenjevanje izida medicinske rehabilitacije. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 9-12. [COBISS.SI-ID 492137]
 28. GRABLJEVEC, Klemen. Funkcijsko ocenjevanje izida rehabilitacije z Lestvico funkcijske neodvisnosti "FIM". Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 13-21. [COBISS.SI-ID 492393]
 29. FATUR-VIDETIČ, Andrejka, MOHARIĆ, Metka, MARINČEK, Črt. Možnost uporabe Mednarodne klasifikacije funkcioniranja (International Classification of Functioning - ICF) v rehabilitacijski medicini. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 22-27. [COBISS.SI-ID 492649]
 30. GLOBOKAR, Daniel. Klinična uporaba lestvice FIM pri bolnikih po možganski kapi. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 28-31. [COBISS.SI-ID 492905]
 31. GRABLJEVEC, Klemen, KOŠOROK, Viktorija. Primer klinične uporabe Lestvice funkcijske neodvisnosti FIM pri bolnikih po nezgodni možganski poškodbi. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 42-44. [COBISS.SI-ID 493673]
 32. GRABLJEVEC, Klemen, PETELIN-SUHADOLNIK, Marta. Primer klinične uporabe Lestvice funkcijske neodvisnosti FIM pri bolnikih z multiplo sklerozo. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 45-47. [COBISS.SI-ID 493929]
 33. ŠAVRIN, Rajmond. Uporaba FIM ocenjevalne lestvice v klinični praksi na oddelku za rehabilitacijo bolnikov z okvaro hrbtenjače. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 48-52. [COBISS.SI-ID 494185]
 34. BURGER, Helena. Praktičen prikaz uporabe lestvice FIM in testa pomičnosti pri bolnikih po amputaciji uda. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 53-57. [COBISS.SI-ID 494697]
 35. GROLEGER, Katja, DAMJAN, Hermina. Vprašalnik za oceno funkcijskih sposobnosti otrok in primer njegove uporabe v klinični praksi. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 65-77. [COBISS.SI-ID 495465]
 36. BURGER, Helena. Ocenjevanje izida medicinske rehabilitacije v ZDA. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 1-2, str. 78-81. [COBISS.SI-ID 495721]
 37. PRAŽNIKAR, Aleš. Pojavnost bolečine v sklopu najpogostejših bolezni in stanj v fizikalni in rehabilitacijski medicini. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 3-4, str. 4-10. [COBISS.SI-ID 572777]
 38. MARN-VUKADINOVIĆ, Duša. Potrebe po terciarni oskrbi in prve izkušnje z interdisciplinarno bolnišnično obravnavo kronične bolečine v IRSR. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 3-4, str. 13-19. [COBISS.SI-ID 573289]
 39. MARN-VUKADINOVIĆ, Duša, ČELAN, Dušan. Dokazana učinkovitost rehabilitacijskih metod in izkušnje slovenskih fiziatrov. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 3-4, str. 33-39. [COBISS.SI-ID 574569]
 40. DAMJAN, Hermina. Elektroterapija z električnimi tokovi malih frekvenc za lajšanje bolečine. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 3-4, str. 48-53. [COBISS.SI-ID 575337]
 41. PUZIĆ, Nataša, GRABLJEVEC, Klemen. Učinkovitost punkcij in infiltracij pri nekaterih bolečinskih sindromih : pregled literature. Rehabilitacija, 2004, letn. 3, št. 3-4, str. 73-77. [COBISS.SI-ID 576361]
 42. LUKŠIČ-GORJANC, Mateja, BURGER, Helena. Ocenjevanje izida rehabilitacije po zlomu kolka v Zdravilišču Dolenjske Toplice = Evaluation of rehabilitation outcomes after hip fractures in the Health Resort Dolenjske Toplice. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], 2004, letn. 73, št. 12, str. 933-937. [COBISS.SI-ID 583273]
 43. FATUR-VIDETIČ, Andrejka, DIETNER, Sabina. Indeks delovne zmožnosti : nove možnosti na področju ohranjanja in izboljševanja delovne zmožnosti. Delo + varnost, 2005, letn. 50, št. 3, str. 25-26. [COBISS.SI-ID 8366875]
 44. FATUR-VIDETIČ, Andrejka. Poklicna rehabilitacija v sistemu ohranjanja in ocenjevanja delovne zmožnosti. Delo + varnost, 2005, letn. 50, št. 3, str. 27-29. [COBISS.SI-ID 8367131]
 45. HAFNER, Bernarda, ZUPAN, Anton. Primerjava dveh metod za oceno zmogljivosti roke pri osebah z živčnomišičnimi boleznimi = The comparison of two methods for evaluation of hand strength in people with neuromuscular diseases. Fizioterapija (Ljubl.), 2005, letn. 13, št. 1, str. 16-20. [COBISS.SI-ID 610409]
 46. ZUPANC, Zdenka, MEH, Duška. Vpliv fizioterapevtskih metod in tehnik na spastičnost in funkcijsko sposobnost preiskovanke z multiplo sklerozo = The influence of physiotherapeutic methods and techniques on spasticity and functional ability in patient with multiple sclerosis. Fizioterapija (Ljubl.), julij 2005, letn. 13, št. 1, str. 21-25. [COBISS.SI-ID 610665]
 47. FREITAG, Tina, MEH, Duška. Bolečinski sindromi pri multipli sklerozi = Pain syndromes in multiple sclerosis. Fizioterapija (Ljubl.), julij 2005, letn. 13, št. 1, str. 26-30. [COBISS.SI-ID 610921]
 48. GERMAVC, Helena, SARDOČ, Martina, PRAŽNIKAR, Aleš. Fizioterapevtska obravnava bolnika z amiotrofično lateralno sklerozo = Physical therapy for a patient with amyotrophic lateral sclerosis. Fizis (Ljubl.), dec. 2005, letn. 12, št. 1-2, str. 116-123. [COBISS.SI-ID 781673]
 49. MEH, Duška. Ascendentne živčne proge = Afferent tracts. Med. meseč.. [Tiskana izd.], 2005, letn. 1, št. 2, str. 7-14. [COBISS.SI-ID 19163353]
 50. DAMJAN, Hermina. Bolezni in poškodbe perifernih živcev v ordinaciji specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine. Rehabilitacija, 2005, letn. 4, št. 1-2, str. 3-5. [COBISS.SI-ID 596585]
 51. ŠTEFANČIČ, Martin. Kaj pričakujemo od električne stimulacije pri perifernih živčnih lezijah?. Rehabilitacija, 2005, letn. 4, št. 1-2, str. 49-55. [COBISS.SI-ID 597609]
 52. PRAŽNIKAR, Aleš. Okvara obkrajnega živčevja in bolečina. Rehabilitacija, 2005, letn. 4, št. 1-2, str. 56-61. [COBISS.SI-ID 597865]
 53. BURGER, Helena. Ortoze za okvare perifernih živcev. Rehabilitacija, 2005, letn. 4, št. 1-2, str. 62-65. [COBISS.SI-ID 598121]
 54. ZUPAN, Anton, PRAŽNIKAR, Aleš. Rehabilitacija bolnikov z dednimi nevropatijami. Rehabilitacija, 2005, letn. 4, št. 1-2, str. 66-68. [COBISS.SI-ID 598377]
 55. FATUR-VIDETIČ, Andrejka. Strategija vračanja na delo pri osebah z okvaro perifernega živčevja. Rehabilitacija, 2005, letn. 4, št. 1-2, str. 97-103. [COBISS.SI-ID 598633]
 56. URŠIČ, Cveto, FATUR-VIDETIČ, Andrejka. Razvijanje zaposljivosti in zaposlitvenih možnosti invalidov. Delo + varnost, 2006, letn. 51, št. 5, str. 57-59. [COBISS.SI-ID 9743387]
 57. FATUR-VIDETIČ, Andrejka, DIETNER, Sabina. Indeks delovne zmožnosti invalidov, zaposlenih v štirih invalidskih podjetjih v Republiki Sloveniji. Glasnik KIMDPŠ, julij 2006, letn. 1, št. 2, str. 31-34. [COBISS.SI-ID 668777]
 58. RADIKON, Savina, MEH, Duška. Elektroterapija pri bolečih nevropatijah bolnikov s sladkorno boleznijo = Treatment of painful diabetic neuropathies with electrotherapy. Fizioterapija (Ljubl.), dec. 2007, letn. 15, št. 1-2, str. 16-20. [COBISS.SI-ID 783465]
 59. KOVAČIČ, Dare. Mnogovrstne posledice multiple skleroze in kaj lahko storite sami. Glas. MS (Ljubl.), dec. 2007, št. 55, str. 10-16. [COBISS.SI-ID 801897]
 60. MAVER, Tomaž, GAZVODA, Samo, WEINGARTNER, Jože. Prednosti digitaliziranja in tehnologije hitre izdelave orodij (RT) pri oblikovanju in izdelavi ročnih protez po delni amputaciji : uporaba tehnologij hitre izdelave v biomedicini. IRT 3000, 2007, letn. 2, št. 11, str. 60-62, 64-65. [COBISS.SI-ID 774249]
 61. MEH, Duška. Občutljivost ali mens sana in corpore sano. Isis (Ljubl.), julij 2007, letn. 16, št. 7, str. 67-69. [COBISS.SI-ID 728425]
 62. ERJAVEC, Tatjana. Telesna vadba po možganski kapi v bivalnem okolju. Kapnik (Ljubl.), maj 2007, leto 5, št. 11, str. 3-9, ilustr. [COBISS.SI-ID 883049]
 63. FATUR-VIDETIČ, Andrejka. Ocenjevanje ustreznosti delovnega mesta za invalida. Delo + varnost, 2008, letn. 53, št. 6, str. 31-37. [COBISS.SI-ID 882537]
 64. DUH, Ana, ZUPAN, Anton. Fizioterapevtska ocena in obravnava bolnika z amiotrofično lateralno sklerozo : poročilo o primeru = Physiotherapeutic estimation and treatment of a patient with amyotrophic lateral sclerosis : case report. Fizioterapija (Ljubl.), junij 2008, letn. 16, št. 1, str. 11-19. [COBISS.SI-ID 841833]
 65. VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt, CUGELJ, Robert. Analiza podatkov o ocenjevanju z Lestvico funkcijske neodvisnosti na Inštitutu Republike Slovenije za rehabilitacijo = Analysis of data on assessment with the Functional Independent Measure at the Institute for Rehabilitation, Republic of Slovenia. Informatica medica slovenica, 2008, letn. 13, št. 1, str. 21-32. [COBISS.SI-ID 851561]
 66. ERJAVEC, Tatjana. Poročilo o izvedbi projekta "Preventivni program oseb z možgansko kapjo" - mobilna delavnica : telesna aktivnost v bivalnem okolju. Kapnik (Ljubl.), maj 2008, letn. 6, št. 13, str. 23-25. [COBISS.SI-ID 834921]
 67. ZUPAN, Anton, CUGELJ, Robert, HOČEVAR, Franc. Dom IRIS smart home. Quark (Engl. ed.). [English ed.], summer 2008, str. 132-142, ilustr. [COBISS.SI-ID 851049]
 68. PIHLAR, Zdenka. Mednarodna klasifikacija funkcioniranja in delovna terapija = International Classification of Functioning and occupational therapy. Rehabilitacija, dec. 2008, letn. 7, št. 2, str. 58-62. [COBISS.SI-ID 886633]
 69. OCEPEK, Julija, ZUPAN, Anton. Dom IRIS - inovacija v rehabilitacijski medicini = [Dom IRIS - an innovation in rehabilitation medicine]. Sporoč. - Urad Repub. Slov. stand. merosl., 2008, letn. 18, št. 9, str. 12-17, ilustr. [COBISS.SI-ID 867945]
 70. KOVAČIČ, Dare. Kako lahko pomagajo zdraviti psi in druge živali. Glas. MS (Ljubl.), dec. 2009, št. 59, str. 11-16, ilustr. [COBISS.SI-ID 984681]
 71. MAŠIĆ, Izet, KERN, Josipa, ZVÁROVÁ, Jana, DE LUSIGNAN, Simon, VIDMAR, Gaj. Task force of the European federation of medical informatics journals: background, rationale and purpose = Delovna skupina časopisov pri Evropski zvezi za medicinsko informatiko: ozadje, razlog in namen obstoja. Informatica medica slovenica, 2009, letn. 14, št. 1-2, str. 36-41. [COBISS.SI-ID 26511321]
 72. GRABLJEVEC, Klemen, GREGORIČ, Milan, BOŠNJAK, Roman. Zdravljenje spastičnosti z intratekalnim baklofenom = Intrathecal baclofen therapy of spasticity. Rehabilitacija, 2009, letn. 8, št. 2, str. 37-42. [COBISS.SI-ID 964201]
 73. GROLEGER, Katja. Zadovoljstvo staršev s postopki oskrbe in koncept v družino usmerjene obravnave = Family centered service and evaluation of what parents feel about processes of care. Rehabilitacija, 2009, letn. 8, št. 2, str. 43-48. [COBISS.SI-ID 964457]
 74. PTJUŠKIN, Pavel, VIDMAR, Gaj, BURGER, Helena, MARINČEK, Črt. Linking medical records and assessment instruments to the ICF : assessment of functioning and outcome of rehabilitation after traumatic brain injury : presentation of a case = Pretvorba medicinskih zapisov in ocenjevalnih lestvic v MKF : ocenjevanje funkcioniranja in izida rehabilitacije po nezgodni možganski poškodbi : prikaz primera. Rehabilitacija, 2009, letn. 8, št. 2, str. 49-55. [COBISS.SI-ID 964713]
 75. DAMJAN, Hermina. Preprečevanje poškodb vratne hrbtenice pri skoku na glavo v vodo = Preventing cervical spine injuries when diving head-first into water. Šport (Ljublj.), 2009, let. 57, št. 1/2, str. 3-5, pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3635889]
 76. PLEVNIK, Matej, KAPUS, Venceslav, ZUPAN, Anton. Plavanje-gibanje v vodi za najtežje telesno prizadete osebe = Swimming-exercising in water for physically handicapped persons. Šport (Ljublj.), 2009, let. 57, št. 1/2, str. 37-39, pril., ilustr. [COBISS.SI-ID 3636913]
 77. ZUPAN, Anton, JENKO, Mojca, OCEPEK, Julija. Pametno stanovanje za invalidne in starejše osebe. Življ. teh., marec 2009, letn. 60, št. 3, str. 34-39, ilustr. [COBISS.SI-ID 895081]
 78. JENKO, Mojca, OCEPEK, Julija, ZUPAN, Anton. Sodobna tehnika v pomoč invalidnim in starejšim osebam. Življ. teh., sep. 2009, letn. 60, št. 9, str. 40-44, ilustr. [COBISS.SI-ID 555592]
 79. KOVAČIČ, Dare. Nekaj temeljnih značilnosti komuniciranja z bolnikom. Družin. med., 2010, letn. 8, št. 15, str. 7-8, 10. [COBISS.SI-ID 1036137]
 80. ERJAVEC, Tatjana. Analiza ankete o informativnem gradivu za bolnike po možganski kapi. Kapnik (Ljubl.), junij 2010, leto 8, št. 16, str. 4-5, ilustr. [COBISS.SI-ID 1071209]
 81. ERJAVEC, Tatjana. Analiza ankete o informativnem gradivu za bolnike po možganski kapi, 2. del. Kapnik (Ljubl.), dec. 2010, leto 8, št. 17, str. 5-7, ilustr. [COBISS.SI-ID 1071465]
 82. MAVER, Tomaž, BURGER, Helena, IHAN HREN, Nataša, BOTOLIN, Luka, WEINGARTNER, Jože, CELEC, Kristjan. Use of rapid-prototyping technology in rehabilitation of a patient with facial deformity or partial finger or hand amputation. Quark (Engl. ed.). [English ed.], summer 2010, str. 102-107, ilustr. [COBISS.SI-ID 1047913]
 83. MAVER, Tomaž, ERZAR, Dominik, KERIN, Špela. Estetske proteze po delni amputaciji prstov = Aesthetic prostheses after partial finger amputation. Rehabilitacija, 2010, letn. 9, št. 1, str. 66-72, ilustr. [COBISS.SI-ID 1019497]
 84. ŠČAVNIČAR, Ana, ŠAVRIN, Rajmond. Rehabilitacija mladega moškega s tetraplegijo, z ulceroznim kolitisom in hudo osteoporozo : predstavitev primera = Rehabilitation of young tetraplegic with ulcerous colitis and severe osteoporosis : presentation of a case. Rehabilitacija, 2010, letn. 9, št. 1, str. 73-78, ilustr. [COBISS.SI-ID 1019753]
 85. KURET, Zala, GRABLJEVEC, Klemen, ZAJC, Dejana, OBLAK, Jakob, MATJAČIĆ, Zlatko. Uporaba univerzalne haptične naprave v rehabilitaciji roke in zapestja pri bolniku po hudi nezgodni možganski poškodbi : prikaz primera = Universal haptic device for arm and wrist rehabilitation after severe brain injury : case report. Rehabilitacija, 2010, letn. 9, št. 1, str. 79-84. [COBISS.SI-ID 1020009]
 86. ZUPAN, Anton. Invalid v urbanem okolju. Vita (Ljubl.), jun. 2010, letn. 16, št. 73, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 27635161]
 87. CIKAJLO, Imre. Telerehabilitacija - sodobno nadaljevanje rehabilitacije ravnotežja na domu. Življ. teh., 2010, letn. 61, št. 2, str. 12-17. [COBISS.SI-ID 990825]
 88. VUTE, Rajko, GROLEGER, Katja. Izobraževanje prostovoljcev za učenje plavanja po Halliwickovem konceptu. Športnik, dec. 2011, letn. 7, št. 24, str. 32-35, ilustr. [COBISS.SI-ID 9065289]
 89. ŽEMVA, Nada. Motnje požiranja. Kapnik (Ljubl.), jun. 2011, leto 9, št. 18, str. 4-7. [COBISS.SI-ID 1387881]
 90. ČIŽMAN, Urša. Delo psihologa v Ambulanti za voznike s posebnimi potrebami v URI - Soča. Klip, 2012, letn. 5, št. 10, str. 23-25, ilustr. [COBISS.SI-ID 1663337]
 91. HORVAT, Josip. Kostem ponudimo oporo. Sončnica (Zveza druš. boln. osteoporozo Slov.), nov. 2012, št. [3], str. [34]. [COBISS.SI-ID 1728361]
 92. KOMADINA, Radko, SENEKOVIČ, Vladimir, DOLENC, Igor, ANDOLJŠEK, Matej, GRABLJEVEC, Klemen, VENINŠEK, Gregor, PREŽELJ, Janez, KOCJAN, Tomaž. Priporočila za zdravljenje zloma kolka v Sloveniji = Recommendations for hip fracture management in Slovenia. Zdrav Vestn (Tisk. izd.). [Tiskana izd.], mar. 2012, letn. 81, št. 3, str. 183-192. http://ojs.szd.si/index.php/vestnik/article/view/761/677. [COBISS.SI-ID 1536105]
 93. KOROŠEC, Barbara. Nadomestna in dopolnilna komunikcija - 1. del. Komunikacija, 2012, let. 1, št. 1, str. 27-28. [COBISS.SI-ID 1678185]
 94. KRIZMANIČ, Tatjana. Vadba hoje na tekočem traku s pomočjo robota pri bolnikih z multiplo sklerozo, nezgodno poškodbo možganov ali Parkinsonovo boleznijo - pregled literature = Robotic-assisted walking training in patients with multiple sclerosis, traumatic brain injury or Parkinson's disease - a literature review. Rehabilitacija (Ljubl.), 2012, letn. 11, št. 2, str. 61-66. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/Rehabilitacija_2012_No2_p61-66.pdf. [COBISS.SI-ID 1675113]
 95. OBREZA, Pavla, ŠPOLJAR, Janez. Uporaba robotske naprave Lokomat pri ponovnem učenju hoje pri pacientih z okvaro hrbtenjače = The use of the Lokomat robotic device in relearning to walk in patients with spinal cord impairment. Rehabilitacija (Ljubl.), 2012, letn. 11, št. 2, str. 51-60. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No2_p51-60.pdf. [COBISS.SI-ID 1674857]
 96. OCEPEK, Julija, JENKO, Mojca, ZUPAN, Anton. Vpliv elektronske podporne tehnologije na izvedbo aktivnosti pri osebi z zelo oteženim gibanjem - prikaz primera = Impact of electronic assistive technology on performance of daily activities for a person with severe movement disability - case study. Rehabilitacija (Ljubl.), 2012, letn. 11, št. 2, str. 67-74. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No2_p67-74.pdf. [COBISS.SI-ID 1675369]
 97. ORAŽEM, Miha, KANIČ, Maja, GROŠELJ, Urh, VIDMAR, Gaj, GROSEK, Štefan. Etična načela pri odločanju o prenehanju aktivnega zdravljenja pri brezupno bolnih v intenzivnih enotah-rezultati raziskave. Med. razgl., Suppl., 2012, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 527532]
 98. PLEVNIK, Matej, ZUPAN, Anton. Pomen plavanja in hidroterapije za zdravje in dobro počutje distrofikov. MAŽ, 2012, št. 9, str. 27-31, ilustr. http://www.drustvo-distrofikov.si/images/MAZ9.pdf. [COBISS.SI-ID 2296019]
 99. PUZIĆ, Nataša. Debelost po okvari hrbtenjače. Paraplegik, december 2012, št. 131, str. 34. [COBISS.SI-ID 1672041]
 100. SAGADIN, Maja, OGRIN, Maja. Vrnitev mladostnikov v šolo po nezgodni možganski poškodbi = School reentry following traumatic brain injury. Rehabilitacija (Ljubl.), 2012, letn. 11, št. 1, str. 83-87, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/ rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No1_p83-87.pdf. [COBISS.SI-ID 1617257]
 101. SKOK, Vanja. Možnosti namestitve mladih in mlajših invalidov po odpustu iz rehabilitacijskih programov v URI-Soča : tekoča problematika mladih. Paraplegik, junij 2012, št. 129, str. 17-18. [COBISS.SI-ID 1606761]
 102. STAROVASNIK, Barbara. Agnozije ali kako v resnici lahko "zamenjamo svojega moža za klobuk". Klip, 2012, letn. 5, št. 10, str. 11-15, ilustr. [COBISS.SI-ID 1663593]
 103. STEVANOVIČ, Jolanda, PIRNAT, Brigita, RONCHI, Katja. Socialno delo v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije - Soča. Soc. delo, 2012, let. 51, št. 1/3, str. 165-169. [COBISS.SI-ID 3841893]
 104. ŠAVRIN, Rajmond. Praznjenje sečnega mehurja. Paraplegik, oktober 2012, št. 130, str. 19-20. [COBISS.SI-ID 1651305]
 105. ŠVAJGER, Andreja, ZUPANČIČ, Polonca. Dokazi za pristope in metode delovne terapije v poklicni rehabilitaciji oseb s pridobljeno možgansko poškodbo = Evidence for occupational therapy approaches and methods in vocational rehabilitation of persons after acquired brain injury. Rehabilitacija (Ljubl.), 2012, letn. 11, št. 1, str. 54-63, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No1_p54-63.pdf. [COBISS.SI-ID 1615209]
 106. TERŽAN, Metka. Zakonodaja s področja invalidskega zavarovanja in zaposlovanja invalidov. Glas. MS (Ljubl.), jun. 2012, št. 64, str. 52-57. [COBISS.SI-ID 1606249]
 107. TONIN, Katarina. Patelofemoralni bolečinski sindrom = Patellofemoral pain syndrome. Rehabilitacija (Ljubl.), 2012, letn. 11, št. 1, str. 48-53, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/ Rehabilitacija_2012_No1_p48-53.pdf. [COBISS.SI-ID 1614953]
 108. BIZJAK, Evalda. Duševno zdravje v delovnem okolju skozi teorijo krepitve notranje moči, notranjega kritika in intervencij poklicne rehabilitacije. HRM (Ljubl.), nov. 2013, letn. 11, št. 56, str. 45-48. [COBISS.SI-ID 1830761]
 109. BIZJAK, Evalda. Razvijanje IKT - informacijsko-komunikacijske tehnologije in virtualnega učnega okolja za ciljno skupino slepih in slabovidnih. Naš poročevalec, maj 2013, št. 5, str. 31-32. [COBISS.SI-ID 1762153]
 110. BUKOVEC, Adrijana, GROŠELJ, Irena. Ocena bolnikovega stanja v respiratorni fizioterapiji = Assessment in respiratory physiotherapy. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 74-80, ilustr. [COBISS.SI-ID 1844329]
 111. DOBNIK, Tanja. Nevrofizioterapija bolnikov z multiplo sklerozo = Neuro-physiotherapy for patients with multiple sclerosis. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 89-94, ilustr. [COBISS.SI-ID 1844841]
 112. FATUR-VIDETIČ, Andrejka, VELKAVRH, Metka. Ohranjanje primernih delovnih mest za invalide. HRM (Ljubl.), nov. 2012, letn. 10, št. 50, str. 53-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 1821545]
 113. GRABLJEVEC, Klemen. Kakšne možnosti ponuja metoda draženja globokih možganskih struktur za bolnike v vegetativnem stanju in stanju minimalne odzivnosti : področje, ki kliče po pojasnitvi. Esinapsa, 2013, št. 6. http://www.sinapsa. org/eSinapsa/stevilke/2013-6/72/Kak%C5%A1ne-mo%C5%BEnosti-ponuja-metoda-dra%C5%BEenja-globokih-mo%C5%BEganskih-struktur-za-bolnike-v-vegetat ivnem-stanju-in-stanju-minimalne. [COBISS.SI-ID 1818985]
 114. KORELC, Simona, GROLEGER, Katja. Motnje senzorne integracije in možnosti terapevtske obravnave = Impairments of sensory integration and options for intervention. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 83-90. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2013_No2_p083-090.pdf. [COBISS.SI-ID 1812841]
 115. KOROŠEC, Barbara. Nadomestna in dopolnilna komunikcija. Komunikacija, 2013, let. 2, št. 2, str. 38-41. [COBISS.SI-ID 1678185]
 116. KOVAČIČ, Dare. Načini in metode spoprijemanja s kronično bolečino = Chronic pain coping strategies and assessment tools. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 3, str. 81-88, ilustr. [COBISS.SI-ID 1844585]
 117. MAROT, Valerija, KOROŠEC, Barbara. Nadomestna in dopolnilna komunikacija - 3. del. Komunikacija, 2013, let. 2, št. 3, str. 44-47. [COBISS.SI-ID 1845097]
 118. OCEPEK, Julija, VELKAVRH, Metka, SLOKAN, Nadja. Praktični primer delovanja Tima za zdravo delovno okolje v Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu RS Soča. HRM (Ljubl.), nov. 2013, letn. 11, št. 56, str. 57-60, ilustr. [COBISS.SI-ID 1831017]
 119. OGRIN, Maja. Nadomestna in dopolnilna komunikacija pri odraslih osebah s pridobljenimi motnjami sporazumevanja. Komunikacija, 2013, let. 2, št. 4, str. 12-18. [COBISS.SI-ID 1827689]
 120. OGRIN, Maja, KOROŠEC, Barbara. Podporna tehnologija : nadomestna in dopolnilna komunikacija = Assistive technology : augmentative and alternative communication. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 2, str. 91-99. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2013_No2_p091-099.pdf. [COBISS.SI-ID 1813097]
 121. POLAJNER, Bogdan. Notranja disciplina in motivacija : temelja za preprečevanje in zdravljenje zasvojenosti. Vzgoja, jun. 2013, leto 15, [št.] 58, str. 12-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 6326618]
 122. ROTAR, Eli, HOČEVAR, Gregor, ZUPAN, Anton. Aplikacija posebnega prenosnega sedeža na podvozju - predstavitev primera = Application of a custom made sitting unit on a special frame - presentation of a case. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 1, str. 68-76. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/ vsebina/ Rehabilitacija_2013_No1_p68-76.pdf. [COBISS.SI-ID 1767785]
 123. STANONIK, Irena, GOLJAR, Nika. Vadba hoje s sistemom Lokomat pri bolnikih po možganski kapi = Gait training with the Lokomat in patients after cerebral stroke. Rehabilitacija (Ljubl.), 2013, letn. 12, št. 1, str. 59-67. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2013_No1_p59-67.pdf. [COBISS.SI-ID 1767529]
 124. ŠPOLJAR, Janez. Vadba hoje s sistemom Lokomat pri pacientu z nepopolno okvaro hrbtenjače v vratnem delu v kroničnem obdobju : poročilo o primeru = Robot-assisted gait training in patient with chronic incomplete cervical spinal cord impairment : a case report. Fizioterapija (Ljubl.), 2013, letn. 21, št. 1, str. 56-63, ilustr. [COBISS.SI-ID 1741417]
 125. TKALČIČ, Jasmina. Socialno podjetništvo v Sloveniji - priložnost ali utopija?. PP, Prav. praksa (Ljubl.), 19. sep. 2013, leto 32, št. 36, str. 10-11, portret. [COBISS.SI-ID 13365073]
 126. TONIN, Katarina, ČERU, Bojan, HOSTNIK, Primož, PIŠKUR, Tea. Pomen preventivne vadbe za ramenski obroč pri metalnih športih. 1. del, Vaje za raztezanje. Športnik, 2013, letn. 9, št. 31, str. 12-14, ilustr. [COBISS.SI-ID 1799785]
 127. VARELA-DONOSO, Enrique, DAMJAN, Hermina, MUÑOZ-LASA, Susana, VALERO-AALCAIDE, Raquel, NEUMANN, Vera, CHEVIGNARD, Mathilde, BERTEANU, Mihai, CHRISTODOULOU, Nicolas. Role of the physical and rehabilitation medicine specialist regarding of children and adolescents with acquired brain injury. Eur. j. phys. rehabil. med.. [Print ed.], 2013, vol. 49, no. 2, str. 213-221. [COBISS.SI-ID 1847145]
 128. ZAJC, Dejana, GRABLJEVEC, Klemen. Z omejevanjem spodbujajoča terapija pri bolnikih po nezgodni možganski poškodbi. Esinapsa, 2013, št. 6. http://www.sinapsa. org/eSinapsa/stevilke/2013-6/79/Z-omejevanjem-spodbujajo%C4%8Da-terapija-pri-bolnikih-po-nezgodni-mo%C5%BEganski-po%C5%A1kodbi. [COBISS.SI-ID 1818729]
 129. ZUPANC, Urška. Na prvem mestu je higiena rok. Paraplegik, apr. 2013, št. 132, str. 21-23. [COBISS.SI-ID 1753705]
 130. BANDEL, Teja. Vrstniško nasilje v osnovni šoli : posnetek stanja in predlogi za obravnavo. Šolsko svetovalno delo, ISSN 1318-8267, 2014, letn. 18, št. 3/4, str. 82-92. [COBISS.SI-ID 2296444]
 131. BIZJAK, Evalda. Vrednotni sistem in lastno čustveno mentorstvo. Glasilo Zveze delovnih invalidov Slovenije, ISSN 1854-0759, 2014, letn. 11, št. 11, str. 36-38. [COBISS.SI-ID 1991017]
 132. BIZJAK, Evalda. Samocoaching kot interaktivni in trajnostni način upravljanja lastnega potenciala ter ustvarjanja zadovoljstva v osebnem in poklicnem življenju. HRM, ISSN 1581-7628, nov. 2014, letn. 12, št. 62, str. 33-37, ilustr. [COBISS.SI-ID 56333922]
 133. GOLJAR, Nika. Reintegracija bolnikov po možganski kapi v družbi in na delovnem mestu. Esinapsa, ISSN 2232-4178, 2014, št. 7. [COBISS.SI-ID 1862761]
 134. HORVAT, Barbara. Možgani v mreži navezanosti, ki nas zaznamuje. Esinapsa, ISSN 2232-4178, 2014, št. 7. [COBISS.SI-ID 1863017]
 135. KOMADINA, Radko, ŠPILER, Marko, GRABLJEVEC, Klemen, SNOJ, Marko. Priporočila za obravnavo bolnikov z metastatsko boleznijo kostnine = Bone metastatic disease and skeletal related events - national recommendations. Zdravniški vestnik, ISSN 1318-0347. [Tiskana izd.], str. 569-572. [COBISS.SI-ID 1946729]
 136. KRIZMANIČ, Tatjana. Določanje ciljev fizioterapevtske obravnave pri bolnikih z multiplo sklerozo = Goal setting in physiotherapy for patients with multiple sclerosis. Rehabilitacija, ISSN 1580-9315, dec. 2014, letn. 13, št. 3, str. 54-59. [COBISS.SI-ID 1990505]
 137. NOVAK, Klavdija, ZRIM, Majda. Vrnitev na delovno mesto po poklicni oz. zaposlitveni rehabilitaciji. Glasilo Zveze delovnih invalidov Slovenije, ISSN 1854-0759, 2014, letn. 11, št. 11, str. 27-29. [COBISS.SI-ID 1986921]
 138. OSMANI, Marjana. Zaposlitvena rehabilitacija in podporno zaposlovanje invalidov v običajnem delovnem okolju. Delodajalec, ISSN 1855-8364, sep. 2014, let. 5, št. 9, str. 7-8. [COBISS.SI-ID 1925993]
 139. PLEVNIK, Matej, RETAR, Iztok, ZUPAN, Anton. Gibalne in športne dejavnosti za distrofike. MAŽ, ISSN 2232-5611, maj 2014, št. 4, str. 24-26, ilustr. [COBISS.SI-ID 1536476100]
 140. POLAJNER, Bogdan. Bonding psihoterapija - predstavitev in možnosti uporabe v psihosocialni rehabilitaciji invalidov in njihovih družin = Bonding psychotherapy - introduction and possibilities of use in psychosocial rehabilitation of persons with disabilities and their families. Rehabilitacija, ISSN 1580-9315, 2014, letn. 13, št. 2, str. 62-70. [COBISS.SI-ID 1954921]
 141. PUZIĆ, Nataša, GROŠELJ, Irena, ČERNOŠ, Tadej, ŽEN JURANČIČ, Marijana. Izboljšanje dihalne funkcije s kratkim bolnišničnim programom respiratorne terapije pri osebi s kronično tetraplegijo - prenos metode glosofaringealnega dihanja v klinično prakso v Sloveniji = Improvement of respiratory functions with a brief respiratory therapy program in a person with chronic tetraplegia - a case of transferring the glossopharyngeal breathing method to clinical practice in Slovenia. Rehabilitacija, ISSN 1580-9315, 2014, letn. 13, št. 1, str. 64-69. [COBISS.SI-ID 1893993]
 142. STAROVASNIK ŽAGAVEC, Barbara. Klinično psihološka obravnava pacientov po možganski kapi in podpora pri vračanju na delovno mesto. Esinapsa, ISSN 2232-4178, 2014, št. 7. [COBISS.SI-ID 1862505]
 143. WLTAVSKY, Zdenka. Pomembne kompetence strokovnjakov pri zaposlovanju invalidov v Sloveniji, Avstriji in Veliki Britaniji. Glasilo Zveze delovnih invalidov Slovenije, ISSN 1854-0759, 2014, letn. 11, št. 11, str. 8-13. [COBISS.SI-ID 1986665]
 144. ZDOVC, Branko, MLAKAR, Maja, BURGER, Helena. Primerjava dveh načinov izdelave kopalnih protez za osebo po amputaciji spodnjih udov = Comparison of two technologies for producing a waterproof lower limb prosthesis. Rehabilitacija, ISSN 1580-9315, dec. 2014, letn. 13, št. 3, str. 34-39, ilustr. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2014_No3_p34-39.pdf. [COBISS.SI-ID 1989737]
 145. ZDOVC, Branko, POLENŠEK-IVANČIČ, Janja, BURGER, Helena. Vpliv treh različnih kolen za protezo na funkcioniranje mladega odraslega po amputaciji treh udov - prikaz primera = Influence of three different prosthetic knees on functioning of a young adult after amputation of three limbs - case report. Rehabilitacija, ISSN 1580-9315, dec. 2014, letn. 13, št. 3, str. 40-46. http://ibmi.mf.uni-lj.si/rehabilitacija/vsebina/Rehabilitacija_2014_No3_p40-46.pdf. [COBISS.SI-ID 1989993]
 146. ZUPANC, Aleksander, KIC, Nataša, HORJAK, Mateja, PODBEVŠEK, Jožica, TONIN, Katarina. Svetlobna terapija za zdravljenje opeklinske rane = Light therapy for healing burn wounds. Rehabilitacija, ISSN 1580-9315, dec. 2014, letn. 13, št. 3, str. 28-33. [COBISS.SI-ID 1989481]
 147. ŽEMVA, Nada, KLANČAR, Tjaša. Afazija in dvojezičnost. Komunikacija, ISSN 2335-2779, 2014, let. 3, št. 5, str. 6-12. [COBISS.SI-ID 1864041]
 148. BIZOVIČAR, Nataša, FREITAG, Tina. Prikaz treh primerov vadbe hoje z napravo E-go pri osebah po preboleli možganski kapi = Three clinical cases of training with E-go device in patients after stroke. Rehabilitacija, dec. 2015, letn. 14, št. 2, str. 63-69. [COBISS.SI-ID 2115433]
 149. BREGANT, Tina. Čuječnost za odrasle, ki delajo z otroki : kako polno zaživeti. Didakta, maj 2015, letn. 25, št. 180, str. 54-57, ilustr. [COBISS.SI-ID 2057577]
 150. BREGANT, Tina. Pomen igre za otrokov razvoj. Didakta, okt. 2015, letn. 25, št. 183, str. 25-28, ilustr. [COBISS.SI-ID 2109033]
 151. BREGANT, Tina. Razvoj možganov in vzgoja otrok skozi oči nevroznanosti. Esinapsa, 2015, št. 9. [COBISS.SI-ID 2015081]
 152. DRLJEPAN, Mateja. Nov pristop v rehabilitaciji - terapija s pomočjo psa. Esinapsa, 2015, št. 10. [COBISS.SI-ID 2103657]
 153. GROLEGER, Katja, REPEŽ, Andrej, ZORMAN, Peter, FISTER, Petja, ŠTUCIN GANTAR, Irena, PARO PANJAN, Darja, KRŽAN, Matevž. Celostna obravnava novorojenčka in dojenčka z okvaro brahialnega pleteža : predlog slovenskih smernic = A comprehensive approach to newborns and infants with brachial plexus impairment : proposal of Slovenian guidelines. Zdravniški vestnik, junij 2015, letn. 84, št. 6, str. 417-431. [COBISS.SI-ID 2042729]
 154. JAMNIK, Helena, HORVAT, Barbara, MOHARIĆ, Metka, BENEDIČIČ, Mitja. Ugotavljanje indikacije za zdravljenje kronične bolečine z metodo draženja zadnjih stebričkov hrbtenjače = Establishing indications for treating chronic pain with spinal cord stimulation. Rehabilitacija, dec. 2015, letn. 14, št. 2, str. 54-62. [COBISS.SI-ID 2115177]
 155. PRODNIK, Luka, DIDANOVIČ, Vojislav, IHAN HREN, Nataša, EBERLINC, Andreja, MAVER, Tomaž, KUHAR, Milan, KANSKY, Andrej. Rekonstrukcija obraza z epitezo, sidrano na vsadkih = Facial reconstruction with an implant-supported epithesis. Zdravniški vestnik, maj 2015, let. 84, št. 5, str. 403-408. [COBISS.SI-ID 2036585]
 156. SOK, Mateja. Vloga funkcijskih predlog v delovni terapiji. Kapnik, junij 2015, let. 13, št. 26, str. 6-8. [COBISS.SI-ID 2038121]
 157. VIDMAR, Gaj, JUVAN, Peter. Navodila avtorjem prispevkov za časopis Informatica Medica Slovenica (slovenska oblika) = Instructions for authors submitting papers to Informatica Medica Slovenica (slovenian version). Informatica medica slovenica, 2015, vol. 20, no. 1/2, str. 41-46. [COBISS.SI-ID 2161257]
 158. VIDMAR, Gaj, JUVAN, Peter. Instructions for authors submitting papers to Informatica Medica Slovenica (english version) = Navodila avtorjem prispevkov za časopis Informatica Medica Slovenica (angleška oblika). Informatica medica slovenica, ISSN 1318-2129, 2015, vol. 20, no. 1/2, str. 47-52. [COBISS.SI-ID 2161513]
 159. MIKLIČ, Urška. Ohranjanje funkcije zgornjega uda za ohranjanje neodvisnosti. Paraplegik, mar. 2016, št. 144, str. 16-18, ilustr. [COBISS.SI-ID 2150505]
 160. ZUPANC, Urška, ERJAVEC, Tatjana, KRIŽNAR, Agata, POLENŠEK-IVANČIČ, Janja, ZDOVC, Branko, STEVANOVIČ, Jolanda, PETKOVŠEK GREGORIN, Romana, ZUPANČIČ, Katja. Rehabilitacija bolnika z obojestransko transfemoralno amputacijo in amputacijo prstov rok zaradi Buergerjeve bolezni - prikaz primera = Rehabilitation of a patient with bilateral transfemoral amputation and amputation of fingers due to Buerger's disease - case report. Rehabilitacija, apr. 2016, letn. 15, št. 1, str. 68-74. [COBISS.SI-ID 2175593]

vrh strani

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

URI Soča