Pacientove pravice

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča skladno z Zakonom o pacientovih pravicah omogočamo enakopravno, primerno, kakovostno in varno zdravstveno oskrbo, ki temelji na zaupanju in spoštovanju med pacientom in zdravnikom ali drugim zdravstvenim delavcem in sodelavcem.

Pravice pacientov določa naslednja zakonodaja:

  • Zakon o pacientovih pravicah (Uradni list RS, št. 15/08),
  • drugi podzakonski predpisi.

Pacienti za uresničevanje svojih pravic izražajo in dokumentirajo svojo voljo, skladno s pravilnikom o obrazcih o pisnih izjavah volje pacienta, z izpolnjevanjem naslednjih obrazcev:

  • Privolitev v zdravstveno oskrbo po pojasnilu,
  • Privolitev v prisotnost drugih oseb,
  • Izjava o posredovanju osebnih podatkov in podatkov o zdravstvenem stanju.