Raziskave in razvoj

URI Soča kot zdravstvena ustanova terciarne ravni izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost na področjih:

  • fizikalne in rehabilitacijske medicine,
  • rehabilitacijske robotike,
  • rehabilitacijskega inženiringa ter
  • na področju zaposlitvene rehabilitacije in enakih možnosti invalidov.

Znanstveno-raziskovalno delo na URI Soča se integrirano izvaja v okviru posameznih organizacijskih enot zdravstvenih in ostalih programov ter  znotraj Službe za raziskave in razvoj ter Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo. 

URI Soča v okviru dveh raziskovalnih programov, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) sodeluje s posameznimi članicami Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta in Fakulteta za elektrotehniko). Znotraj raziskovalnih projektov, ki jih pretežno sofinancira ARRS, sodelujemo z ostalimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji. 

URI Soča mednarodno sodeluje s številnimi tujimi raziskovalnimi inštitucijami predvsem znotraj projektov Evropske unije. Sodeluje tudi z uglednimi proizvajalci rehabilitacijskih tehnologij pri razvoju in kliničnih študijah novih naprav in pristopov v rehabilitaciji.

Eno od pomembnih področij dela v URI Soča je tudi sodelovanje z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Pri tem se osredotočamo na razvoj zaposlitvene rehabilitacije, pripravo standardov kakovosti in standardov storitev, izobraževanja za strokovne delavce v zaposlitveni rehabilitaciji ter druge aktualne naloge izenačevanja možnosti invalidov.

Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti se nahajajo na povezavi.