Raziskave in razvoj

URI Soča kot zdravstvena ustanova terciarne ravni izvaja znanstveno-raziskovalno dejavnost na področjih:

  • fizikalne in rehabilitacijske medicine,
  • rehabilitacijske robotike,
  • rehabilitacijskega inženiringa ter
  • zaposlitvene rehabilitacije in enakih možnosti invalidov.

Znanstveno-raziskovalno delo na URI Soča se integrirano izvaja v okviru posameznih organizacijskih enot zdravstvenih in ostalih programov ter  znotraj Službe za raziskave in razvoj ter Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo. 

URI Soča v okviru dveh raziskovalnih programov, ki ju financira Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (ARRS) sodeluje s posameznimi članicami Univerze v Ljubljani (Medicinska fakulteta in Fakulteta za elektrotehniko). Znotraj raziskovalnih projektov, ki jih pretežno sofinancira ARRS, sodelujemo z ostalimi visokošolskimi in raziskovalnimi ustanovami v Sloveniji. 

URI Soča mednarodno sodeluje s številnimi tujimi raziskovalnimi inštitucijami predvsem znotraj projektov Evropske unije. Sodeluje tudi z uglednimi proizvajalci rehabilitacijskih tehnologij pri razvoju in kliničnih študijah novih naprav in pristopov v rehabilitaciji.

Del raziskav in razvoja je usmerjeno na izboljšanje zaposlitvenih možnosti in kakovosti življenja invalidov. Pri tem je eno pomembnejših področij dela Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo razvoj zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, podpornega zaposlovanja, prilagoditev delovnih mest, socialnega vključevanja in izenačevanja možnosti invalidov. Odgovorni smo za pripravo standardov storitev zaposlitvene rehabilitacije in standardov za njihovo kakovostno izvajanje. Na podlagi ugotovitev evalvacij in raziskav pripravljamo in izvajamo raznolika izobraževanja in usposabljanja za strokovne delavce, s katerimi skušamo zadostiti potrebam uporabnikov storitev. Smo lokalni nosilec licence za EQUASS (www.equass.be).

Pri izvajanju nalog sodelujemo z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Združenjem izvajalcev zaposlitvene rehabilitacije Republike Slovenije, Zavodom Republike Slovenija za zaposlovanje, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in ostalimi relevantnimi institucijami. Smo člani mednarodnih organizacij EPR – European Platform for Rehabilitation in EUSE – European Union of Supported Employment. Pomemben razvojni del predstavlja še sodelovanje v nacionalnih in mednarodnih projektih (https://www.uri-soca.si/sl/programi-in-projekti/).

 

Bibliografski kazalci raziskovalne uspešnosti se nahajajo na povezavi.