Strokovna knjižnica

Strokovna knjižnica Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije Soča je namenjena zaposlenim na inštitutu in zunanjim uporabnikom. Nudi dostop do strokovne in znanstvene literature v tiskani in elektronski obliki s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine, rehabilitacijskega inženiringa, ortotike in protetike, zdravstvene nege, delovne terapije, fizioterapije, psihologije, socialnega dela in poklicne ter zaposlitvene rehabilitacije. 
Med pomembnejše dejavnosti knjižnice sodi pridobivanje, obdelava, hramba in izposoja knjižničnega gradiva, e-virov, vodenje osebnih bibliografij zaposlenih v sistemu COBISS, izvedba izobraževanj in referenčno delo. 
Knjižnica je locirana v 2. nadstropju stavbe Orhideja (nad lekarno). V čitalnici so na voljo tri čitalniška mesta ter ločeno računalniško mesto z dostopom do svetovnega spleta. V celotni knjižnici je omogočen dostop do brezžičnega interneta (Wi-Fi).
Vpis v knjižnico je možen tudi na daljavo, preko portala COBISS+.

Pod okriljem strokovne knjižnice deluje tudi knjižnica za paciente in obiskovalce, ki se nahaja v dnevnem prostoru inštituta v pritličju stavbe Vijolica.

Naročanje in podaljšanje gradiva je poteka preko COBISS+, mCOBISS, po telefonu 01 4758 449 ali po elektronski pošti knjiznica@uri-soca.si

Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja knjižnice URI Soča

Cenik knjižničnih storitev

Dokument o upravljanju, izgradnji in razvoju knjižnične zbirke