Politika zasebnosti

Politika zasebnosti in pogoji uporabe

Upravljavec

Upravljavec spletne strani je Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije-Soča (skrajšano URI-Soča)
Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

T: +386 1 475 81 00
F: +386 1 437 20 70 
E: info@ir-rs.si 
 
Imenovali smo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva preko elektronske pošte: dpo@ir-rs.si.

Politika zasebnosti
Ta politika zasebnosti se nanaša na uporabnike spletne strani http://uri-soca.si
Osebne podatke varujemo pred nepooblaščeno ali nezakonito uporabo ali obdelavo ter proti naključni izgubi ali uničenju ali poškodovanju s tehničnimi in organizacijskimi ukrepi.
Poleg nas ima dostop do osebnih podatkov tudi pogodbeni obdelovalec, ki vzdržuje in gostuje našo spletno stran. 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.
Osebne podatke hranimo do izpolnitve namenov, za katere so bili zbrani, razen v primeru, ko daljše obdobje hrambe predpisuje zakon. Osebne podatke, pridobljene na podlagi privolitve, hrani do preklica. Po preklicu osebne podatke obdelujemo le še za namene uveljavljanja in nasprotovanja pravnim zahtevkom za čas, ko jih je mogoče uveljavljati oziroma vse dokler ne zastara pregon kaznivih dejanj ali prekrškov. Rok hrambe se v primeru uvedbe sodnih ali upravnih postopkov podaljša do zaključka teh postopkov.
Ob obisku spletne strani se obiskovalec prosto odloči, ali privoli v uporabo analitičnih piškotkov. Odklonitev zanj nima pomena, mi pa moremo spremljati statistike ogledov spletne strani in na podlagi tega za prihodnje izboljšati uporabniške izkušnje na spletni strani.

Obdelava osebnih podatkov
Osebne podatke obdelujemo v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in z drugimi predpisi, ki urejajo obseg in namene obdelave osebnih podatkov, ki jih lahko kot upravljavec obdelujemo.

(a) Obisk spletne strani
Ob vsakem obisku naše spletne strani se na vaš računalnik namesti piškotek (datoteka z informacijami o vašem obisku spletne strani – IP naslov, verzija brskalnika, datum in čas dostopa do spletne strani ipd.). Spletna stran uporablja tako piškotke, ki so nujno potrebni za delovanje strani, kakor tudi analitične piškotke. 
Namen piškotkov je omogočiti delovanje in vodenje statistike ogledov spletne strani. Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov v primeru piškotkov, ki so nujno potrebni za delovanje spletne strani, predstavlja zakon (drugi odstavek 157. člena Zakona o elektronskih komunikacijah), v primeru analitičnih piškotkov pa privolitev posameznika – uporabnika spletne strani.    

(b) Udeležba na strokovni prireditvi
V zvezi z organizacijo in izvedbo strokovnih prireditev obdelujemo vaše osebno ime, naslov elektronske pošte, poklic, naziv, podatke o vašem delodajalcu in podatke o plačniku udeležbe, ki jih vpišete v spletni obrazec pri prijavi na strokovno prireditev ter datum in čas prijave.  
Podatke potrebujemo za namen zagotovitve izvedbe strokovne prireditve; za organizacijo in izvedbo ter za namene obveščanja v zvezi s strokovno prireditvijo.

Pravno podlago za obdelavo osebnih podatkov predstavlja veljavna privolitev posameznika – udeleženca strokovne prireditve. Privolitev je podana, ko pred posredovanjem vaših osebnih podatkov ob izpolnjevanju obrazca za prijavo na strokovno prireditev označite, da soglašate s tem, da posredovane podatke uporabljamo za zgoraj navedene namene tako, da odkljukate ustrezno okence. 
Privolitve posameznik ni dolžan dati in jo lahko kadarkoli prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica. V primeru preklica obdelave osebnih podatkov za zgoraj navedene namene ne bomo več obdelovali, razen če bo obstajal drugi pravni temelj za njihovo zakonito obdelavo.

(c) Uveljavljanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom
Osebne podatke lahko obdelujemo tudi za uveljavljanje ali nasprotovanje pravnim zahtevkom, ki izvirajo iz obiska spletne strani ali (ne)udeležbe na strokovni prireditvi, vključno z uveljavljanjem in izterjavo odprtih terjatev, ki jih imamo do uporabnika. V tem primeru osebne podatke obdelujemo na podlagi naših zakonitih interesov ali tretjih oseb, če nad njimi ne prevladajo interesi uporabnika ali temeljne pravice in svoboščine.
Vaše osebne podatke obdelujemo tudi, kadar je obdelava osebnih podatkov potrebna zaradi drugih zakonitih interesov, za katere si prizadevamo (npr. preprečevanje kršitve varnosti osebnih podatkov, preprečevanje in preiskovanje prevar in goljufij ter drugih protipravnih dejanj, zagotavljanje varnosti osebnih podatkov in delovanja spletne strani ter zagotavljanja nemotenega delovanja in odzivanje na morebitne varnostne grožnje). 

(d) KATERI NAMENI ŠE PRIDEJO V UPOŠTEV? V PREJŠNJEM PREDLOGU JE BIL KONTAKTNI OBRAZEC, NAROČANJE NA E-NOVICE

  • Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov
  • Pravica do preklica privolitve (7. člen GDPR)
  • Pravica dostopa do osebnih podatkov (15. člen GDPR)
  • Pravica do popravka netočnih in do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov (16. člen GDPR)
  • Pravica do izbrisa osebnih podatkov v primeru preklica privolitve in v primerih, določenih v 17. členu GDPR
  • Pravica do omejitve obdelave v primerih, določenih v 18. členu GDPR
  • Pravica do obvestila o popravku, izbrisu osebnih podatkov ali omejitvi njihove obdelave (19. člen GDPR)
  • Pravica do prenosljivosti podatkov (20. člen GDPR)
  • Pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu - pritožbo lahko podate Informacijskemu pooblaščencu, naslov: Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si, telefon 01 230 97 30, spletna stran: www.ip-rs.si.

Pogoji uporabe

S to spletno stranjo upravlja URI-Soča. 

Vsebine, objavljene na spletnih straneh so naša last in se lahko uporabljajo le v nekomercialne namene, kjer pa morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Prav tako si pridržujemo pravico do sprememb vsebin.

Na svoji spletni strani skušamo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov, vendar pa za njihovo točnost, celovitost, kot tudi za škodo, ki bi izhajala iz tega, ne prevzemamo odgovornosti, kot tudi ne odgovarjamo za posledice, ki jih povzročijo informacije, vsebovane na tej spletni strani in uporabniki objavljene vsebine uporabljajo na lastno odgovornost.

Za morebitne viruse, ki bi se k uporabnikom prenesli s te spletne strani ne odgovarjamo, in priporočamo, da se uporabniki pred nevarnostjo virusov ustrezno zavarujejo še pred prenosom informacij s te spletne strani. 

V spletnem informacijskem sistemu so povezave na druge, zunanje spletne strani, ki niso vezane na naše spletne strani in ne prevzemamo odgovornosti za zaščito podatkov na teh spletnih straneh.

Za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij ne prevzemamo odgovornosti. Niti mi niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi teh spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.