Zgodovina

Zametki Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije  Soča segajo v obdobje po prvi svetovni vojni, ko je bila leta 1919 ustanovljena Državna protezna delavnica. 
Leta 1948 se je preoblikovala v Ortopedsko podjetje Soča. Soča se je pojavila v imenu zato, ker so se v tistem času skoraj vsa ortopedska podjetja v Jugoslaviji imenovala po rekah, na primer Ortopedsko poduzeće Sava Zagreb, Ortopedsko poduzeće Dunav Novi Sad, Ortopedsko pretprijatie Vardar Skopje, Ortopedsko poduzeće Neretva Sarajevo.

Pravi temelji za današnji inštitut so bili postavljeni leta 1954 z ustanovitvijo Zavoda za rehabilitacijo invalidov LRS. Leta 1964 se je združil z Ortopedskim podjetjem Soča, dobil hišno številko Linhartova 51 v Ljubljani in v imenu ohranil besedo Soča. Pod tem imenom je ustanova ostala prepoznavna tako v domačem kakor tudi v širšem mednarodnem prostoru vse do danes.

V zadnjih desetletjih 20. stoletja je zavod postal prepoznan kot pomembna ustanova na področju rehabilitacije. Neprestano se je razvijal tako strokovno, kadrovsko kot tudi z opremo in s prostorom. Vedno večji poudarek je bil namenjen znanstvenemu raziskovanju in povezavam z mednarodnim okoljem. Ob tem pa so zaposleni še naprej gojili in še danes ohranjajo osrednjo vrednoto – srčno pomagati ljudem, ki jih je življenje postavilo pred težke preizkušnje, da živijo polno in aktivno življenje.