Vodje oddelkov in centrov

Oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji

prof. dr. Helena Burger, dr. med., spec. fiz. med. in reh.

prof. dr. Helena Burger, dr. med., spec. fiz. med. in reh.

Predstojnica oddelka

Oddelek za (re)habilitacijo otrok

doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

Predstojnica oddelka

Oddelek za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji

doc. dr. Primož Novak, dr. med., spec. fiz. med. in reh.

doc. dr. Primož Novak, dr. med., spec. fiz. med. in reh.

Predstojnik oddelka

Oddelek za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji

mag. Klemen Grabljevec, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

mag. Klemen Grabljevec, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

Predstojnik oddelka

Oddelek za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi

doc. dr. Nataša Bizovičar, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

doc. dr. Nataša Bizovičar, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

Predstojnica oddelka

Oddelek za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače

dr. Ana Saksida, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

dr. Ana Saksida, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

Predstojnica oddelka

Ambulantno rehabilitacijska služba

asist. dr. Zala Kuret, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

asist. dr. Zala Kuret, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

Predstojnica oddelka

Center za poklicno rehabilitacijo

Sonja Kotnik, univ. dipl. soc.

Sonja Kotnik, univ. dipl. soc.

Poslovni vodja Centra za poklicno rehabilitacijo

Marko  Sremec, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa

Marko Sremec, dr. med., spec. med. dela, prometa in športa

Predstojnik Centra za poklicno rehabilitacijo

Center za ortotiko in protetiko

Robert Janežič, dipl. inž. ort. in prot.

Robert Janežič, dipl. inž. ort. in prot.

Glavni inženir

Mag. Marko Bošnjak, univ. dipl. ekon.

Mag. Marko Bošnjak, univ. dipl. ekon.

Poslovni vodja

Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo

dr. Aleksandra Tabaj

dr. Aleksandra Tabaj

Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo

Lekarna

Melita  Dolenšek, mag. farm.

Melita Dolenšek, mag. farm.

Vodja lekarne

Raziskave in razvoj

prof. dr. Zlatko Matjačić, univ. dipl. inž. el.

prof. dr. Zlatko Matjačić, univ. dipl. inž. el.

Vodja Raziskav in razvoja/ Head of R&D