Vodje oddelkov in centrov

Oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji

prof. dr. Helena Burger

prof. dr. Helena Burger

Predstojnica oddelka

Oddelek za (re)habilitacijo otrok

doc. dr. Katja Groleger Sršen

doc. dr. Katja Groleger Sršen

Predstojnica oddelka

Oddelek za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatološkimi obolenji

doc. dr. Primož Novak

doc. dr. Primož Novak

Predstojnik oddelka

Oddelek za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji

mag. Klemen Grabljevec

mag. Klemen Grabljevec

Predstojnik oddelka

Oddelek za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi

doc. dr. Nataša Bizovičar

doc. dr. Nataša Bizovičar

Predstojnica oddelka

Oddelek za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače

prim. mag. Rajmond Šavrin

prim. mag. Rajmond Šavrin

Predstojnik oddelka

Ambulantno rehabilitacijska služba

asist. dr. Zala Kuret

asist. dr. Zala Kuret

Predstojnica oddelka

Center za poklicno rehabilitacijo

Sonja Kotnik, univ. dipl. soc.

Sonja Kotnik, univ. dipl. soc.

Poslovni vodja Centra za poklicno rehabilitacijo

Center za ortotiko in protetiko

Katja Mikelj, dipl. ekon.

Katja Mikelj, dipl. ekon.

Poslovni vodja centra za ortotiko in protetiko

Razvojni center za zaposlitveno rehabilitacijo

dr. Aleksandra Tabaj

dr. Aleksandra Tabaj

Vodja Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo

Lekarna

mag. farm. Melita  Dolenšek,

mag. farm. Melita Dolenšek,

Vodja lekarne

Raziskave in razvoj

prof. dr. Zlatko Matjačić

prof. dr. Zlatko Matjačić

Vodja Raziskav in razvoja/ Head of R&D