Pogosta vprašanja

Osebni zdravnik vam izda napotnico za pregled pri zdravniku - specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine. Vi nam sporočite vašo ZZZS številko in številko elektronske napotnice na enega izmed naslednjih načinov:

  • pokličete po telefonu (01/ 47 58 174) od ponedeljka do četrtka med 8:00 in 12:00 in ob petkih med 8:00 in 10:00;

  • pošljete vašo napotnico ali ZZZS številko po elektronski pošti na naslov: narocanje@uri-soca.si;

  • pošljete vašo napotnico po klasični pošti (URI - Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana).

Vaša napotnica bo uvrščena v eno od 28 ambulant. Za uvrstitev v ustrezno ambulanto je pomembno, da poznamo vaše zdravstvene težave. Zaradi tega svetujemo, da poleg ZZZS številke zagotovite tudi kopijo zadnjih izvidov.

Po uvrstitvi v ustrezni čakalni seznam boste v osmih dneh po pošti prejeli podatek o datumu pregleda in ostale podatke, ki so potrebni za uspešno vključitev v naše rehabilitacijske programe.

Pred vsako hospitalno (bolnišnično) obravnavo pacienta pregleda zdravnik – specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine. Postopek za prijavo je pojasnjen v predhodnem odgovoru.

Če ste hospitalizirani v drugi ustanovi, se z vašim lečečim zdravnikov pogovorite o možnosti neposredne premestitve na URI - Soča. V primeru, da je rehabilitacijska obravnava indicirana iz medicinskega vzroka, lahko lečeči zdravnik kontaktira zdravnika specialista fizikalne in rehabilitacijske medicine na URI - Soča in se z njim pogovori o tej možnosti.

Ne. Pacient se lahko v URI - Soča naroči le z napotnico in ne z delovnim nalogom.

V URI – Soča izvajamo rehabilitacijo na terciarni ravni, kar pomeni, da mora vsakega pacienta pred predpisom ustrezne fizioterapije ali predpisom medicinsko-tehničnega pripomočka pregledati zdravnik - specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine.

Izvedba fizioterapije brez pregleda pri zdravniku - specialistu fizikalne in rehabilitacijske medicine ni mogoča.

Čakalna doba presega največjo dopustno čakalno dobo zaradi velikega števila napotenih pacientov na edino tovrstno obravnavo v zdravstvenem sistemu v Sloveniji, ki jo izvajamo le v URI - Soča.

Čakalna doba v URI - Soča je odvisna od diagnoze in namena napotitve ter stopnje nujnosti, ki je navedena na napotnici. Na podlagi tega napotnico razvrstimo v ustrezno ambulanto. Čakalne dobe so po posameznih ambulantah različne. Podatki o čakalnih dobah so dostopni na spletni strani URI – Soča in na povezavi https://cakalnedobe.ezdrav.si/.

V primeru, da je pacient na določen termin zadržan, nas mora najpozneje 10 dni pred pregledom o tem obvestiti.

Poznejša odpoved termina je dopustna le s pisno izjavo ter razlogom o odpovedi termina. Termin lahko odpoveste na naslednje načine:

  • po telefonu (01/47 58 174) od ponedeljka do četrtka med 8:00 in 12:00 in ob petkih med 8:00 in 10:00 (pri tem navedete svojo ZZZS številko);  
  • preko klasične pošte (URI - Soča, Linhartova 51, 1000 Ljubljana); 
  • preko elektronskega naslova; narocanje@uri-soca.si.

Delo v URI - Soča organiziramo tako, da je čakalni čas čim krajši oziroma ne presega 30 minut. Ta omejitev ne velja, kadar zdravnik zaključuje zdravstveno storitev predhodno obravnavanega pacienta, ki jo je treba izvesti brez nepotrebnega odlašanja ali prekinitve.

Pacient prejme izvid takoj oziroma po pošti najpozneje v sedmih dneh po opravljeni zdravstveni storitvi, razen, če je strokovno utemeljeno, da je rok za izdajo izvida daljši.

Pacient za obravnavo v fizioterapiji potrebuje udobno notranjo obutev (telovadne copate), oblačila za telovadbo (športne hlače, majica), brisačo, kopalke, ... V garderobi so pacientom na voljo garderobne omarice.

Ko je opravljen pregled v ambulanti za voznike, dobite zdravniško spričevalo, na katerem so vpisane vse potrebne predelave. Na podlagi tega spričevala dobite novo vozniško dovoljenje.

Če želite predelati avto na podlagi »Zakona ZIMI«, torej s subvencijo države, je prvi korak upravna enota, kjer oddate vlogo. Ko upravna enota vlogo reši, dobite sklep, ki ga prejme tudi URI - Soča. Na podlagi tega sklepa vas vabimo na ambulantni pregled.

Vabilo vam lahko pošljemo ponovno. Po telefonu lahko izveste točen termin ambulantnega pregleda (pri tem navedete svojo številko ZZZS).

Če ste na ambulantni pregled prišli brez vabila, imamo v računalniškem sistemu vpogled, v katero ambulanto je pacient naročen.

Namen vabila je tudi lažje razporejanje pacientov po ambulantnih enotah, ko pridejo na ambulantni pregled, zato vas prosimo, da ga imate s seboj.

Pacienti so na program edukacije naročeni okvirno 4 mesece po opravljenem ambulantnem pregledu.

Da. V spodnjem seznamu so navedene vrste zdravstvenih storitev, ki jih izvajamo v URI – Soča:

Imenovanje VZS

šifra VZS

Celostna rehabilitacija pacientov z okvaro hrbtenjače 2516P
Celostna rehabilitacija otrok 2517P

Celostna rehabilitacija pacientov po poškodbi, s perifernimi živčnimi okvarami in revmatskimi obolenji

2518P
Celostna rehabilitacija pacientov po možganski kapi 2519P
Celostna rehabilitacija pacientov po nezgodni možganski poškodbi 2520P
Celostna rehabilitacija pacientov z MS in drugimi nevrološkimi obolenji 2521P
Celostna rehabilitacija pacientov z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi 2522P
Celostna rehabilitacija pacientov po amputaciji spodnjega uda 2523P
Obutvena ortotika 2524P
Celostna rehabilitacija za paciente po preboleli otroški paralizi (poliomyelitisu) 2526P
Protetika spodnjega uda 2527P
Ortotika spodnjega uda 2528P
Spinalna ortotika   2529P
Zahtevne deformacije in funkcionalno merjenje pritiskov stopala 2530P
Protetika in ortotika zgornjega uda ter rehabilitacija oseb po amputaciji zgornjega uda 2531P
Obravnava voznikov s posebnimi potrebami 2532P
Zahtevnejši medicinski pripomočki - terciar 2533P
Podporna tehnologija 2534P
Celostna rehabilitacija oseb s kronično nerakavo bolečino 2535P
Fizikalna in rehabilitacijska medicina (terciarni nivo) 2536P
Celostna rehabilitacija po športnih poškodbah 2537P
Celostna rehabilitacija oseb s sklepnimi in obsklepnimi boleznimi in okvarami 2538P
Celostna rehabilitacija poškodovancev  2539P
Celostna rehabilitacija bolnic z rakom dojke 2540P
Celostna rehabilitacija športnikov invalidov 2541P
Rehabilitacija pacientov z ekstrapiramidne bolezni 2542P
Zdravljenje spastičnosti 2543P

 

V času epidemije SarsCovid 19 je bila vzpostavljena enotna vstopna točka za vse paciente – dostop je razviden iz skice. 


S tem so za paciente ukinjeni vsi ostali dosedanji vstopi v prostore URI Soča.