Programi in projekti

Projekti Razvojnega centra za zaposlitveno rehabilitacijo

Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo

Aktivnosti projekta Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo (ZPZR) so usmerjene k reševanju zaposlitvene problematike tistih oseb, ki zaradi posledic bolezni ali poškodbe ne morejo opravljati svojega dosedanjega dela.
Namen projekta je oblikovati  model celostne zgodnje poklicne in zaposlitvene rehabilitacije v procesu vračanja na delo, s poudarkom na spodbujanju medsebojnega sodelovanja vseh vključenih deležnikov v procesu vračanja na delo. V projektu bodo izpostavljene dosedanje strokovne in pravne podlage, ki potekajo znotraj poklicne rehabilitacije kot pravice po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in zaposlitvene rehabilitacije, ki poteka v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. Eden pomembnejših izdelkov bodo podlage oz. predlogi rešitev za spremembo zakonodaje na področju invalidskega zavarovanja.
Projektni rezultati bodo doseženi na pilotnem testiranju celostnega modela in bodo pripomogli k preprečevanju predčasnega izhoda s trga dela, predvsem oseb, ki so dolgotrajno odsotne zaradi posledic bolezni oziroma zmanjšane zmožnosti za delo. Obravnava zavarovancev bo temeljila na biopsihosocialnem modelu. 
Projekt poteka od 1. maja 2020 do 31. decembra 2022. Vodi ga URI – Soča v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost RS, Ministrstvom za zdravje RS, Zavodom za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije, izvajalci zaposlitvene rehabilitacije, s specialisti medicine dela, prometa in športa, z delodajalci in zavarovanci. 
Projekt ZPZR sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (www.eu-skladi.si).
Več informacij o projektu najdete na spletni strani www.zpzr.si.

 

Enhancement of Clinical Nutrition and Dietetic Practice in Palestine (ECNAD Project)

URI Soča je partner v projektu ECNAD (Clinical Nutrition), ki je usmerjen v novo disciplino medicinske znanosti - klinična prehrana. Al Azhar University iz Gaze v Palestini, ki je koordinator projekta, je prvi palestinski inštitut, ki se ukvarja so tem pomembnim področjem, ki je osnova za preprečevanje in obvladovanje bolezni in je neposredno povezano s kakovostjo življenja posameznikov in skupnosti. Projekt se osredotoča na doseganje ciljev vključenih partnerskih organizacij pri navedeni tematiki, ki so v skladu s prednostnimi nalogami skupnosti ter ob upoštevanju raznolikosti, ranljivih in marginaliziranih kategorij. Primerjalna analiza prehranske klinične prakse ponuja priložnost za reševanje teh težav z izmenjavo dobrih praks. Analiza pa bo strokovnjakom za prehrano in drugim zdravstvenim delavcem, ki delajo na tem področju, poleg izmenjave poklicnih izkušenj omogočila oblikovanje akcijskih načrtov za odpravo slabe prakse. 

V projektu načrtujemo razvoj računalniške programske opreme za analizo hrane in izboljšanje učnih načrtov na področju izobraževanja strokovnjakov klinične prehrane na univerzah in višjih strokovnih šolah. V letu 2021 smo izvedli spletno usposabljanje strokovnih delavcev iz Gaze ter koordinirali pripravo »Benchmarking best practices of EU partners in the filed of clinical nutrition« o trenutnem stanju in obstoječih dobrih praksah na področju klinične prehrane in dietetike v svetu. Trajanje projekta je od 1.1.2020 do 31.12.2022, ki bo zaradi Covid pandemije podaljšan še za najmanj 6 mesecev. Vodja projekta je Zdenka Wltavsky, PhD, sodelujejo pa: Monika Vošner, prehranska svetovalka, Eva Peklaj, klinična dietetičarka, dr. Neža Majdič, dr. med., Patricija Ule Širca, spec. klin. log. In Jan Janez Arko, dr. med.