Strokovni dogodki

20
december

OKREVANJE KOGNITIVNIH SPOSOBNOSTI PO MOŽGANSKI OKVARI - VARIABILNOST IZIDA NEVROPSIHOLOŠKE REHABILITACIJE

19
januar

OPREMA Z VOZIČKOM PRI OSEBI Z OKVARO ŽIVČEVJA