IZVEDBA PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA

14. november 2024
14. november 2024

ob 08:45

URI - Soča
URI - Soča

URI - Soča, sejna soba v kleti stavbe Vrtnica

Delavnica je namenjena vsem strokovnim delavcem in zdravstvenim delavcem, ki imajo opravljeni delavnici,  osnovno delavnico (Temeljna načela za izvedbo Terapije s pomočjo psa – I. del.) in nadaljevalno delavnico (Priprava programa Terapije s pomočjo psa).

Delovni terapevti, ki bodo imeli opravljene vse tri sklope, lahko pridobljena potrdila uporabijo pri uveljavljanju za naziv delovni terapevt s specialnimi znanji.

Delavnico vodi diplomirana delovna terapevtka Nataša Ogrin Jurjevič.

PROGRAM

Število udeležencev je omejeno na 14 oseb. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI - Soča