Zaposlovanje

Delovno mesto v ekonomsko-finančni službi za področje osnovnih sredstev

J017139 STROKOVNI SODELAVEC ZA EKONOMSKO PODROČJE VII/1 (I) področje dela EKONOMSKO FINANČNA SLUŽBA - M/Ž | LJUBLJANA

Kaj pričakujemo? 

Izobrazba: visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd.; ekonomija

Alternativna izobrazba: visokošolska 1. stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., družbene vede in vedenjske znanosti, drugo

Delovne izkušnje: 2 leti 

Zanje jezikov: tekoče znanje slovenskega jezika 

Računalniška znanja: osnovni nivo dela z urejevalniki besedil in preglednicami 

Drugo: poznavanje področne zakonodaje s podzakonskimi akti ter računovodskih standardov, poznavanje davčne zakonodaje s podzakonskimi akti, poznavanje zakonodaje s področja plač, poznavanje javnih financ, poznavanje računalniških programov.

 

Kaj ponujamo?

 • Zaposlitev za določen čas – za čas nadomeščanja sodelavke na daljši bolniški odsotnosti,
 • delo v prijetnem okolju in v dobrih delovnih pogojih,
 • fiksno plačilo,
 • uvajanje v delo,
 • možnost parkiranja na lastnem parkirišču.

 

Opis del in nalog

 • skrb za pravočasno evidentiranje in pravilno knjiženje poslovnih dogodkov v programske aplikacije, 
 • preverjanje skladnosti dokumentov in vsebinska kontrola (računov, naročilnic, pogodb, itd..),
 • opravljanje finančno računovodskih nalog s področja osnovnih sredstev in materialnega poslovanja,
 • sodelovanje pri pripravi obračunskih računovodskih izkazov, računovodskih poročil ter drugih internih in eksternih obračunov, statistik in poročil v skladu z veljavnimi predpisi,
 • sestavitev oz. pomoč pri sestavitvi davčnih obračunov v skladu z veljavnimi predpisi,
 • sodelovanje pri pripravi analiz, priprava informacij in urejanje dokumentacije,
 • pravočasno posredovanje podatkov zunanjim in notranjim uporabnikom informacij,
 • sodelovanje pri razvoju procesov poslovanja za učinkovitejšo notranjo kontrolo,
 • sodelovanje z zunanjimi programskimi inštitucijami,
 • opravljanje drugih nalog sodelavcev v času nadomeščanja ter sodelovanje pri drugih nalogah, ki sodijo v širše strokovno področje delovnega mesta po navodilu nadrejenega.

 

Trajanje zaposlitve: določen čas 

Poskusno delo: 4 mesece 

 

Prijava in več informacij

 

Rok za prijavo: 7. 3. 2024 

 

Vašo vlogo pošljite po pošti ali e-pošti na naslov: 

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije Soča

Linhartova cesta 51, 1000 Ljubljana

kadri@uri-soca.si

 

Za več informacij so vam na voljo sodelavke v kadrovski službi: 

Tjaša Obreza ali Ivana Gajić

Telefon: 01 475 81 06, e-naslov: kadri@uri-soca.si