Zaposlovanje

Zaposlitev v URI Soča

Raznolike delovne naloge, težnja po  uvajanju novih delovnih in kliničnih praks, spodbujanje izobraževanja zaposlenih, spodbujanje znanstvenega razvoja ali znanstveno-raziskovalnega dela, celostna rehabilitacija. To je URI Soča.                                        

Naš ključni cilj, h kateremu prispeva prav vsak zaposleni, je izboljšanje kakovosti življenja in dostojanstva pacientov ter njihovo vračanje v zanje ustrezno življenjsko okolje.                                                    
Naša organizacija spoštuje posameznika in deluje družbeno odgovorno. Ponosni smo, da smo že od leta 2012 nosilci polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Z ukrepi želimo izboljšati organizacijsko energijo in vplivati na dobro počutje slehernega zaposlenega, mu dati priznanje za njegovo delo in doseči usklajeno delovanje med poklicnim in zasebnim življenjem.