Naročanje na pregled

Na ambulantni pregled vas napoti osebni zdravnik ali zdravnik specialist iz druge ustanove. Za sprejem na ambulantno obravnavo potrebujete:

 • veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • zdravstvene dokumente in izvide s predhodnih zdravljenj,
 • veljavno napotnico s stopnjo nujnosti hitro, redno in za nekatere ambulante zelo hitro.

Delovni nalog za fizioterapijo, delovno terapijo in logopeda v naši ustanovi ne velja.

O izdani elektronski napotnici nas obvestite: 

 1. na telefonski številki 01/4758 174 od ponedeljka do četrtka od 8.00 do 12.00, ob petkih od 8.00 do 10.00.
 2. po pošti - papirnato napotnico ali potrdilo o izdani elektronski napotnici pošljete po pošti na naslov:
  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije  Soča
  Linhartova cesta 51
  1000 Ljubljana
 3. po e-pošti: narocanje@uri-soca.si. Ob naročanju po e-pošti morate navesti svojo ZZZS številko ter zaporedno številko elektronske napotnice ter priložiti izvide.

Osebno naročanje zaradi ukrepov v zvezi s covidom-19 ni mogoče.

Po prejemu napotnice boste uvrščeni na čakalno listo, o datumu pregleda boste dobili pisno obvestilo.

Če je potrebna bolnišnična obravnava, vas nanjo napoti naš zdravnik, specialist fizikalne in rehabilitacijske medicine, in sicer po opravljenem ambulantnem pregledu. Tako ste uvrščeni na čakalno listo za bolnišnično obravnavo. Ko pridete na vrsto, vam pošljemo pisno obvestilo o datumu sprejema v bolnišnico z dodatnimi navodili.

Ob prihodu v našo ustanovo boste najprej odšli v sprejemno pisarno. Po opravljenih administrativnih formalnostih vas bo na oddelku sprejela medicinska sestra in pregledal oddelčni zdravnik. Ta vas bo tudi seznanil z naravo okvare, njenimi posledicami ter možnimi izidi in vam predstavil potek rehabilitacije. Pripravljen bo program rehabilitacije in obravnav pri drugih zdravstvenih delavcih. Prejeli boste izkaznico in se po urniku z njo še istega dne ali pa naslednji dan oglasili tudi pri drugih zdravstvenih delavcih.

V primeru, da nimate urejenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, vam bomo za izvedene storitve izstavili račun v višini razlike med obveznim in dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem.

Merila za obravnavo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu SOČA.

Na Centru za ortotiko in protetiko izdelujemo proteze za spodnje in zgornje ude, ortoze za spodnje in zgornje ude, ortoze za trup in proteze za obraz. Naročilnico za izdelavo  medicinskih pripomočkov  vam izda zdravnik specialist. Za naročilo izdelave medicinskega pripomočka  potrebujete:

 • veljavno Naročilnico za izdelavo medicinskega pripomočka
 • veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • izvid zdravnika specialista, ki je medicinski pripomoček predpisal

O pridobljeni naročilnici za izdelavo medicinskega pripomočka nas obvestite: 

 1. na telefonski številki 01/4758 404
 2. po pošti: naročilnico in izvid zdravnika specialista, ki vam je naročilnico izdal pošljete na naslov:
  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije  Soča
  CENTER ZA ORTOTIKO IN PROTETIKO
  Linhartova cesta 51
  1000 Ljubljana
 3. po e-pošti: narocanje.cop@uri-soca.si.

Ob naročanju po e-pošti navedite svojo ZZZS številko ter priložite skenirano naročilnico in izvid.

Po prejemu dokumentacije boste uvrščeni na čakalno listo. O datumu obravnave boste pisno obveščeni.

Če vaš pripomoček potrebuje redno servisiranje ali izredno popravilo nas obvestite po enem od zgoraj navedenih kontaktih. Za redno servisiranje ali popravilo pripomočka potrebujete veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja. Naročilnice in izvida zdravnika specialista ne potrebujete.

AMBULANTNA REHABILITACIJSKA OBRAVNAVA


Na ambulantno rehabilitacijsko obravnavo v Centru za poklicno rehabilitacijo vas napoti osebni zdravnik ali zdravnik specialist iz druge ustanove. Za sprejem potrebujete:

 • veljavno kartico zdravstvenega zavarovanja,
 • zdravstvene dokumente in izvide s predhodnih zdravljenj,
 • veljavno napotnico s stopnjo nujnosti hitro, redno in za nekatere ambulante zelo hitro.

 

O izdani elektronski napotnici za obravnavo v Ljubljani nas obvestite: 

 1. na telefonski številki 01/4758 178.
 2. po pošti - papirnato napotnico ali potrdilo o izdani elektronski napotnici pošljete po pošti na naslov:
  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije  Soča
  Center za poklicno rehabilitacijo Ljubljana
  Linhartova cesta 51
  1000 Ljubljana
 3. po e-pošti: narocanje.cprlj@uri-soca.si. Ob naročanju po e-pošti morate navesti svojo ZZZS številko ter zaporedno številko elektronske napotnice.

O izdani elektronski napotnici za obravnavo v Mariboru nas obvestite: 

1. na telefonski številki 02/4805 854.

 1. po pošti - papirnato napotnico ali potrdilo o izdani elektronski napotnici pošljete po pošti na naslov:
  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije  Soča
  Center za poklicno rehabilitacijo Maribor
  Čufarjeva cesta 5
  2000 Maribor
 2. po e-pošti: narocanje.cprmb@uri-soca.si. Ob naročanju po e-pošti morate navesti svojo ZZZS številko ter zaporedno številko elektronske napotnice.

O izdani elektronski napotnici za obravnavo v Murski Soboti nas obvestite: 

1. na telefonski številki 02/5213 840.

 1. po pošti - papirnato napotnico ali potrdilo o izdani elektronski napotnici pošljete po pošti na naslov:
  Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije  Soča
  Center za poklicno rehabilitacijo Murska Sobota
  Lendavska ulica 1
  9000 Murska Sobota
 2. po e-pošti: narocanje.cprms@uri-soca.si. Ob naročanju po e-pošti morate navesti svojo ZZZS številko ter zaporedno številko elektronske napotnice.

Osebno naročanje zaradi ukrepov v zvezi s covidom-19 ni mogoče.

 

Po prejemu napotnice boste uvrščeni na čakalno listo, o datumu pregleda boste dobili pisno obvestilo.
 

OBRAVNAVA V TIMU ZA ZAPOSLITVENO REHABILITACIJO 


V kolikor izpolnjujete merila in kriterije v skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov vas lahko na obravnavo  v rehabilitacijski tim napoti  Zavod RS za zaposlovanje.

Zavarovanci, ki ste v postopku pridobivanja pravice do poklicne rehabilitacije ste lahko v obravnavo v rehabilitacijski tim napoteni s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.  

Ko Zavod RS za zaposlovanje ali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje izda napotnico za obravnavo v rehabilitacijskem timu,  vas uvrstimo na čakalno listo za obravnavo. Ko pridete na vrsto vam pošljemo pisno obvestilo o datumu sprejema v obravnavo na Centru za poklicno rehabilitacijo. Vabilu so priložene  dodatne informacije in navodila.