Strokovni dogodki

02
oktober

Ocena grafomotorike pri otroku z ocenjevalnim instrumentom - WRITIC

05
oktober

VKLJUČEVANJE PACIENTOV Z MOTNJAMI GOVORNO-JEZIKOVNEGA SPORAZUMEVANJA V REHABILITACIJSKE PROGRAME

12
oktober

PRIPRAVA PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA

16
november

EXPLAIN PAIN

24
november

IZVEDBA PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA