Center za ortotiko in protetiko

V Centru za ortotiko in protetiko diplomirani inženirji ortotike in protetike izdelamo protezo ali ortozo za zgornje ali spodnje ude, ortozo za hrbtenico ali epitezo za obraz. Vsi naši izdelki sodijo v skupino medicinskih pripomočkov, ki so izdelani za posameznega uporabnika.

Izdelovanje pripomočka poteka v več fazah. Najprej vam zdravnik predpiše vrsto in/ali funkcijo pripomočka. Nato inženir ortotike in protetike pripravi načrt izdelave in vam odvzame mero. Sledijo eden, dva, po potrebi tudi več preizkušanj. Tako usklajujemo tehnične možnosti in vaše potrebe, želje ter zmožnosti. Ob koncu preverimo ustreznost pripomočka znotraj celotnega rehabilitacijskega tima, ki je sodeloval v procesu vaše rehabilitacije.

S svojim delom se želimo čim bolj približati vašim pričakovanjem, zato uporabljamo različne vrste uveljavljenih tehnologij in materialov. Iščemo in preverjamo tudi nove in jih vpeljujemo v postopke izdelovanja, če se izkažejo kot boljši in naprednejši. Tudi sami razvijamo nove tehnologije.