Kakovost

Zagotavljanje kakovosti na URI Soča in kazalniki

Obvladovanje kakovosti je na vseh ravneh delovanja ključnega pomena za izpolnitev ciljev, ki izhajajo iz našega poslanstva; zadali smo si jih v viziji in strateških usmeritvah. To so v prvi vrsti zadovoljni pacienti, varno izvajanje kakovostnih storitev, prepoznavnost inštituta v slovenskem in mednarodnem prostoru, zadovoljen lastnik in zadovoljni zaposleni.

Inštitut je že leta 2007 začel spremljati kazalnike kakovosti, ki so osnova za spremljanje procesov in sprejemanje odločitev, povezanih z izboljšavami. Podatki o kazalnikih so za pretekla leta navedeni v vsakokratnem strokovnem poročilu URI Soča, za posamezna trimesečja lanskega in letošnjega leta pa so obvezni kazalniki sledeči:

KAZALNIKI URI Soča  IV  trimesečje okt - dec 2023

KAZALNIKI URI Soča  III  trimesečje jul - sep 2023

KAZALNIKI URI Soča  II  trimesečje apr-jun 2023

KAZALNIKI URI Soča  I  trimesečje jan-mar 2023


 Inštitut je pridobil certifikate za izpolnjevanje zahtev naslednjih standardov kakovosti:

  • ISO 9001:2015 za področje fizikalne in rehabilitacijske medicine na bolnišničnih oddelkih, poklicne rehabilitacije, ortotike in protetike ter podpornih dejavnosti;
  • Mednarodni akreditacijski standard za zdravstvene organizacije AACI

Dokumenti: