Obvestila

Stavka zdravnikov

Potek dela ob stavki zdravnikov

 1. Bolnišnični oddelki (hospital):
  • Sprejemajo se vsi pacienti stari do 18 in nad 65 let in
  • tisti, ki so direktno premeščeni iz bolnišnic (ne glede na starost).
 2. Ambulante:
  • Pregledani bodo vsi naročeni pacienti stari do 18 in nad 65 let.
  • Opravljeni bodo vsi triažni pregledi. 
  • Izvedeni bodo posegi, pri katerih bi opustitev obravnave lahko privedla do poslabšanja zdravstvenega stanja (npr. zdravljenje spastičnosti).
  • Pregledani bodo vsi naročeni prednostno na ocenjevalno triažni postopek v ambulanti za kronično bolečino. 
O odpovedih terminov so pacienti obveščeni po telefonu en delovni dan prej. 
 
Ker lahko pride do preklica stavke v zadnjem trenutku, vas prosimo, da spremljate osrednje medije in se v primeru preklica stavke svojega termina udeležite, kot je bil prvotno načrtovan.
 
Ostale zdravstvene storitve v URI Soča potekajo nemoteno (področja fizioterapije, delovne terapije, logopedije, ortotike in protetike, psihologije, socialnega dela, zdravstvene nege).
 
Izvajajo se tudi vse nujne zdravniške storitve (nujna medicinska pomoč, nega in oskrba in zdravniške storitve, katerih opustitev bi v kratkem času vodila v nepopravljivo hudo okvaro zdravja ali v smrt).
 
Zapisano velja od 23. 1. 2024 naprej do preklica. 
 
 

Obvestilo glede odpovedanih terminov pregledov zaradi stavke zdravnikov 

V zvezi z naraščajočim številom pritožb glede odpovedanih terminov pregledov pacientov z omejenimi telesnimi zmožnostmi zaradi podaljševanja vozniških dovoljenj in v vseh drugih primerih, ki skladno z zakonodajo in strokovno oceno ne spadajo pod nujne storitve, ki se opravljajo tudi v času stavke, vas obveščamo, da smo o zadevi obvestili Ministrstvo za zdravje in zaprosili za navodila za nadaljnje postopanje (zlasti v primerih pritožb pacientov).

Vsem, ki ste bili o odpovedi termina že obveščeni svetujemo, da se za nadaljnje odgovore in pojasnila obrnete na Ministrstvo za zdravje.

Hvala za razumevanje.

 

 

Zloraba imena URI Soča pri napeljevanju k obiskom na domu

V Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije Soča (URI Soča) smo bili obveščeni o zlorabi imena.

Neznanci pod pretvezo, da prihajajo iz URI Soča, kličejo prebivalce in jih nagovarjajo, da bi prišli k njim na dom, jim fotografirali hrbtenico ter jim predstavili neznan izdelek oz. storitve.

Te osebe niso povezane z URI Soča. V URI Soča na domovih in po telefonih ne izvajamo nobenih podobnih aktivnosti.

Ob tem najostreje obsojamo tovrstne zlorabe našega imena.

Če ste bili ogoljufani, vam svetujemo, da kot oškodovanec o tem obvestite policijo.

 

 

Dostop do URI Soča

Glavni vstop in dovoz pacientov je na vhodu v stavbo Vrtnica s Štajerske ceste 1.

Za slabo pokretne paciente je na rondoju pred vhodom v URI Soča mogoče kratkotrajno ustavljanje in parkiranje (do 10 minut). Nato vas prosimo, da vozila umaknete na eno od javnih parkirišč v neposredni bližini. 

Mimo zapornice s strani Linhartove ceste lahko brez predhodne najave še naprej dostopajo obiskovalci, ki so peš, s kolesi, kolesi z motorjem, skiroji itd. 

Dostop z vozili s strani Linhartove ceste je še naprej mogoč za invalide, zaposlene in za nekatere skupine obiskovalcev, ki so vnaprej dogovorjene. Na označenih parkiriščih za invalide za zapornico lahko še naprej parkirajo pacienti z veljavno parkirno karto za invalidne osebe. Parkirajo lahko tudi pacienti Centra za ortotiko in protetiko in Rehabilitacijskega inženiringa (predelava vozil in sedežna tehnologija) ter svojci in asistenti, ki aktivno sodelujejo v programu rehabilitacije. Vsi omenjeni obiskovalci morajo biti vnaprej napovedani s strani zdravstvene administracije.