Rehabilitacijski inženiring

V Rehabilitacijskem inženiringu izvajamo oskrbo, testiranje, individualno izdelavo, prilagoditev, aplikacijo in učenje pacientov s tehničnimi pripomočki in tehnološkimi rešitvami, da bi izboljšali njihovo delovanje in vključenost v socialno okolje.

V testirnici vozičkov imamo na voljo večino zahtevnejših invalidskih vozičkov, ki so na pogodbenem seznamu ZZZS. Uporabniki, ki pridejo na testiranje, jih lahko preizkusijo in dobijo potrebne informacije. Zahtevnejše vozičke predpisujemo in testiramo timsko.

V Ambulanti za voznike s posebnimi potrebami opravljamo zdravniške preglede kandidatov za voznika, kontrolne preglede voznikov in preglede za podaljšanje zdravniškega spričevala za voznike. Vse navedene preglede po pooblastilu izvajamo zgolj za voznike, ki potrebujejo prilagoditev osebnega vozila.

V Ambulanti za predelave vozil, ki deluje v okviru Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI), izdelujemo načrte prilagoditve vozil, da bi zagotovili osebam s telesnimi okvarami zanesljivo in varno vožnjo. Po opravljenih prilagoditvah vozil potrdimo njihovo ustreznost pred pridobitvijo homologacijskih potrdil.

Na Oddelku za sedežno tehnologijo individualno izdelujemo, preurejamo in prilagajamo sedežne enote invalidskih vozičkov za osebe z najtežjimi telesnimi deformacijami.

V Domu IRIS (demonstracijskem pametnem stanovanju)omogočamo ogled in preizkus različnih pripomočkov in tehnoloških rešitev, ki so pacientom v pomoč pri samostojnem in varnem življenju v domačem okolju.

Dom IRIS je opremljen tudi z najsodobnejšo tehnologijo za sporazumevanje, prirejeno različnim vrstam in stopnjam okvar. Ocenjujemo in izvajamo potrebne individualne prilagoditve zunanjih enot računalnika za osebe z najtežjimi okvarami; na ta način jih usposabljamo za sodobne oblike sporazumevanja, izobraževanja, dela in oskrbe na daljavo ob uporabi elektronskih medijev. Svetujemo tudi ustrezne preureditve stanovanj in uporabo potrebne opreme – sodobne tehnologije v pacientovem domačem okolju.