Dan na oddelku za rehabilitacijo

Pred sprejemom na oddelek za rehabilitacijo boste po pošti na domači naslov prejeli »Vabilo za sprejem«. V vabilu boste našli vse potrebne informacije o datumu in uri sprejema, dokumentih, ki jih potrebujete za sprejem, ter navodila o osebnih predmetih kot tudi o vaših medicinskih pripomočkih, ki jih prinesite s seboj. Vabilu bodo priložene tudi informacije o trenutnih ukrepih, ki veljajo v URI Soča v času epidemije covid-19. Ti podatki oz. informacije se lahko hitro spremenijo v skladu z navodili NIJZ, zato v takem primeru vljudno prosimo za razumevanje.

Če boste na oddelek za rehabilitacijo premeščeni iz druge ustanove (UKC, splošne bolnišnice), bo vaša premestitev dogovorjena in urejena med zdravstvenim osebjem obeh ustanov. O vaši premestitvi na URI Soča boste vi in vaši svojci obveščeni s strani zdravnika na oddelku bolnišnice, kjer se trenutno zdravite.

Na dan sprejema na oddelek za rehabilitacijo vas bodo na t.i. »vstopni točki« usmerili na oddelek, kamor ste sprejeti. Na oddelku se boste najprej oglasili v prostoru administracije, kjer vas bo sprejela zdravstvena administratorka in registrirala vašo kartico zdravstvenega zavarovanja. Do prostora administracije vas lahko spremijo svojci ali spremljevalci, neposredno na oddelek pa trenutno zaradi epidemioloških ukrepov svojci žal ne morejo z vami. Trenutno velja, da bolnikom, ki nimajo potrdila o preboleli bolezni covid-19 v času manj kot šest   mesecev pred sprejemom ali potrdila o polnem cepljenju, neposredno pred sprejemom na oddelek odvzamemo bris za hitri antigenski test (HAGT) iz nosno-žrelnega prostora. Opravljeni hitri test je za vas brezplačen. 

Po opravljenem administrativnem postopku in odvzemu brisa za hitri antigenski test boste počakali medicinsko sestro ali zdravstvenega tehnika, ki vas bo pospremil-a do vaše sobe na oddelku. Včasih poteka postopek registracije hkrati za več bolnikov, zato vas v takem primeru prosimo za potrpežljivost

Bolniške sobe v URI Soča so praviloma 3- ali 4-posteljne. Bolniki, ki so nosilci bolnišničnih okužb in zato potrebujejo osamitev, so nameščeni v eno-posteljni izolirni sobi, dokler je osamitev zaradi okužbe predpisana. Na Oddelku za rehabilitacijo otrok z malimi bolniki seveda bivajo tudi starši. Vsaka bolniška soba ima lastno kopalnico, prilagojeno gibalno oviranim osebam, in omarice za garderobo ter osebne predmete bolnikov.  V vsaki sobi je televizija, ravno tako je v vseh prostorih na voljo wi-fi omrežje.

Po namestitvi v bolniško sobo se bo z vami najprej pogovorila diplomirana medicinska sestra in zabeležila vse podatke o vašem zdravstvenem stanju, ki so potrebni za načrtovanje in varno izvajanje rehabilitacijske zdravstvene nege. Nato vas bo v sobi obiskal zdravnik/ca specialist/ka, ki bo med vašim bivanjem na oddelku vaš zdravnik/ca. Zdravnik specialist bo preučil vašo medicinsko dokumentacijo, se z vami pogovoril o vašem stanju po bolezni ali poškodbi in opravil klinični pregled. Po opravljenem pregledu se boste z zdravnikom pogovorili o ciljih rehabilitacije, nato pa vam bo zdravnik predpisal program rehabilitacije, dodatne klinične in diagnostične preiskave ter zdravila, ki jih boste prejemali. Na dan sprejema se terapevtski rehabilitacijski program še ne začne, odvisno od vašega stanja pa boste morda že opravili funkcionalno testiranje z enim od članov rehabilitacijskega tima. Na dan sprejema boste prejeli tudi razpored in urnik vaših terapij, ki so zabeležene na vašem osebnem terapevtskem kartonu.

V enem dnevu boste imeli vsaj tri terapevtske obravnave, ki so razporejene med 8. in 15. uro. Vsak dan boste imeli fizioterapijo in delovno terapijo, ostale obravnave pa bodo izvajane s strani članov rehabilitacijskega tima oddelka glede na vaše funkcijsko stanje, zmožnosti in seveda program, ki vam ga je predpisal specialist.

Za vaše počutje in pomoč pri dnevnih aktivnostih ter pri uporabi medicinskih pripomočkov bodo skrbele medicinske sestre in zdravstveni tehniki. Le-ti vas bodo učili tudi izvajanje dnevnih aktivnosti, nudili pomoč pri izvajanju le-teh, poskrbeli, da boste prejeli ustrezna zdravila in vas po potrebi pospremili do terapevtskih prostorov. Osebje zdravstvene nege se bo oglasilo pri vas večkrat dnevno, v nočnem času pa se preverja stanje bolnikov vsaki dve uri. V primeru potrebe po takojšnji pomoči ali v primeru nujnega stanja osebje obvestite s pomočjo povezave (alarma) na gumbu ob postelji. 

Na oddelkih URI Soča se poleg rehabilitacijske zdravstvene nege izvajajo še naslednje terapije in programi, ki vam jih predpiše vaš zdravnik:

  • Fizioterapija (izvaja jo fizioterapevt)
  • Delovna terapija (delovni terapevt)
  • Klinična psihološka obravnava (psiholog)
  • Klinična logopedska obravnava (logoped)
  • Socialno–svetovalna obravnava (socialni delavec)
  • Izdelava protez in ortoz za ude (dipl. inženir ortopedske tehnike)
  • Ocena prehranjenosti in svetovanje klinične prehrane (spec. klinične prehrane)
  • Respiratorna terapija (respiratorni terapevt)
  • Rehabilitacijska rekreacija (športni terapevt)

Enkrat dnevno – običajno v dopoldanskem času – se odvija zdravniška sobna vizita. O njenem terminu boste seznanjeni po sprejemu na oddelek. Na oddelkih se stanje bolnikov obravnava tudi na t.i. timskih vizitah, na katerih se enkrat tedensko v razgovoru med člani tima preveri stanje bolnikov in načrtuje nove cilje rehabilitacije, ravno tako pa tudi trajanje rehabilitacije in čas odpusta v domače okolje. 

Če je potrebno, na ogled rehabilitacijskega programa in pogovor pred odpustom v domače okolje povabimo na sestanek tudi bolnikove svojce. 

Če imate predhodno načrtovano ali boste po presoji vašega zdravnika potrebovali diagnostično preiskavo ali specialistični pregled zunaj naše ustanove, bomo poskrbeli, da jo opravite brez zadržkov. Če je  preiskava predvidena v Ljubljani, bomo uredili tudi prevoz z našim vozilom za prevoz bolnikov. 

Različni oddelki glede na specifičnost obravnave organizirajo tudi dodatne terapije in aktivnosti zunaj rednega terapevtskega časa, ki so prilagojene stanju bolnikov na oddelku – npr. terapija s psi, učenje aktivnosti v okolju, obiski klovnov (Veseli noski). Na oddelku, kjer boste hospitalizirani, boste o teh aktivnostih dodatno seznanjeni. Bolnikom in obiskovalcem je na voljo tudi obisk bolnišničnega lokala in knjižnice. 

S strani osebja boste prejeli informacijo, kdaj ima vaš zdravnik t.i. telefonske govorilne ure za svojce bolnikov. Zaradi občasne razporejenosti na več delovišč ali zaradi reševanja nujnega stanja morda vaš zdravnik v tem terminu ne bo dosegljiv. V takem primeru bolnikove svojce prosimo za razumevanje, priporočamo pa, da takrat osebju na oddelku sporočite svojo željo po informativnem pogovoru, zdravnik pa bo vzpostavil stik z vami  takoj, ko bo to mogoče. 

Med rehabilitacijo bolnikom svetujemo, da kajenje opustijo ali zmanjšajo na najmanjšo možno količino. Kajenje vpliva na organske sisteme, ki so pomembni za okrevanje in rehabilitacijo (pljuča, ožilje, živčevje, možgani). Kajenje za bolnike, ki se lahko premikajo sami, je dovoljeno na za to rezerviranem prostoru (ploščad ob bifeju). Nepomičnim bolnikom lahko omogočimo enkrat dnevno prevoz do prostora za kajenje, v času, ki ga določi osebje na oddelku.