Spletne publikacije

Knjige v elektronski obliki

Zapleti in nujna stanja pri rehabilitaciji gibalno oviranih : zbornik prispevkov
Urednik: Tatjana Erjavec
Leto izida: 2014
ISBN 978-961-6060-90-5

Izbor priporočil za fizioterapevtsko obravnavo: zbornik povzetkov
Uredniki: Janez Špoljar, Marko Rudolf, Aleksander Zupanc
Leto izida: 2021
ISBN 978-961-7043-07-5