Spletne publikacije

Knjige v elektronski obliki

Osebe z motnjami avtističnega spektra na trgu dela - priročnik za delodajalce 

Avtorji: Valentina Brecelj, Petra Štampar, Maja Zovko Stele, Tina Janežič, Ajda Demšar, Nevenka Nakrst, Ksenija Bratuš Albreht
Leto izida: 2023
ISBN 978-961-7043-12-9 (PDF)

Smernice za zaposlovanje oseb z motnjami avtističnega spektra (2. dopolnjena izdaja)

Avtorji: Valentina Brecelj, Maja Zovko Stele, Petra Štampar, Ajda Demšar, Ksenija Bratuš Albreht, Tina Janežič
Leto izida: 2023
ISBN 978-961-7043-10-5 (PDF)

Zgodnja poklicna in zaposlitvena rehabilitacija v procesu vračanja na delo

Avtorji: Metka Teržan, Valentina Brecelj, Gaj Vidmar 
Leto izida: 2023 
ISBN 978-961-7043-09-9 (PDF) 

Izbor priporočil za fizioterapevtsko obravnavo : zbornik povzetkov

Uredniki: Janez Špoljar, Marko Rudolf, Aleksander Zupanc
Leto izida: 2021
ISBN 978-961-7043-07-5

Zapleti in nujna stanja pri rehabilitaciji gibalno oviranih : zbornik prispevkov

Urednik: Tatjana Erjavec
Leto izida: 2014
ISBN 978-961-6060-90-5