PRIPRAVA PROGRAMA TERAPIJE S POMOČJO PSA

23. maj 2024
23. maj 2024

ob 08:45

URI - Soča
URI - Soča

URI - Soča, sejna soba v kleti stavbe Vrtnica

Nadaljevalna dvodnevna delavnica je namenjena vsem strokovnim delavcem in sodelavcem, ki imajo opravljeno osnovno delavnico (Temeljna načela za izvedbo Terapije s pomočjo psa). Delovni terapevti, ki bodo imeli opravljene vse tri sklope, lahko pridobljena potrdila uporabijo pri uveljavljanju za naziv delovni terapevt s specialnimi znanji. 

Delavnico vodi diplomirana delovna terapevtka Nataša Ogrin Jurjevič.

Zbornica delovnih terapevtov Slovenije je nadaljevalni delavnici dodelila 0,5 ECTS.

PROGRAM

Število udeležencev je omejeno na 14 oseb. Upoštevali bomo vrstni red prijav.

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI - Soča