RAVNANJE Z INVALIDNOSTJO NA DELOVNEM MESTU

9. junij 2023
9. junij 2023

ob 08:00

Uri SOČA Center za poklicno rehabilitacijo Enota Murska Sobota
Uri SOČA Center za poklicno rehabilitacijo Enota Murska Sobota

Panonska vas, Tešanovci 11p, Moravske Toplice

Seminar je namenjen  strokovnim delavcem in mentorjem v invalidskih podjetjih, zaposlitvenih centrih in drugih delovnih okoljih, kjer usposabljajo in zaposlujejo invalidne osebe.

V skladu z določbami drugega in šestega odstavka 9. člena Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, bomo izdali udeležencem seminarja potrdila.

Strokovni vodja: Mira Nemec, univ. dipl. ing.

Program seminarja in priijavnica se nahajata na spodnjih povezavah.

PROGRAM

PRIJAVNICA 

Prijave zbiramo do 7.6.2023 na el. naslov; cprms@ir-rs.si ali mira.nemec@ir-rs.si

Dogodek organizira

Uri SOČA Center za poklicno rehabilitacijo Enota Murska Sobota