ŠOLA O ZGODNJI OBRAVNAVI OTROK Z MOTNJAMI V RAZVOJU

29. maj 2024
29. maj 2024

ob 08:30

URI - Soča v sodelovanju z CIRIUS VIPAVA in ZD Kranj
URI - Soča v sodelovanju z CIRIUS VIPAVA in ZD Kranj

URI Soča, Linhartova cesta 51, Ljubljana

Izobraževanje je namenjeno pediatrom, razvojnim pediatrom, logopedom, delovnim terapevtom, srednjim in diplomiranim medicinskim sestram, specialnim pedagogom, vzgojiteljem iz razvojnih ambulant, razvojnih vrtcev, zavodov.

Vodje izobraževanja: Andreja Kovač, dr. med., doc. dr. Katja Groleger Sršen, dr. med. in asist. dr. Ana Bezenšek, prof. spec. in reh. ped.

PROGRAM

 

 

 

 

file Prenesi program dogodka

Dogodek organizira

URI - Soča v sodelovanju z CIRIUS VIPAVA in ZD Kranj