Projekti CPR

TransitAction

TransitAction je projekt, financiran s strani ERASMUS+ programa, katerega namen je mladim odraslim z motnjo avtističnega spektra, strokovnjakom (job coach oz. delovni inštruktor) in ostalim pomembnim deležnikom v njihovem življenju zagotoviti pridobitev novih znanj s pomočjo inovativnih orodij, ki podpirajo mlade odrasle z motnjo avtističnega spektra in s tem olajšati težaven prehod iz delovne neaktivnosti na trg dela.

Raziskave, ki so spodbudile projektno idejo, kažejo, da imajo mladi odrasli z motnjo avtističnega spektra večje težave kot njihovi sovrstniki na prehodu iz delovne neaktivnosti v zaposlitev. Zraven večjih težav pri iskanju zaposlitve je to obdobje zanje še posebej težavno, saj pogosto ostanejo sami, brez primerne podpore. Temu primerno se poveča možnost za pojav depresije, psihične stiske postanejo še bolj pogoste. Stiske so včasih tako hude, da se poveča tudi možnost za samomorilne misli in vedenje.

 

Cilji projekta

Glavni cilj je povečati in izboljšati podporo mladim odraslim z motnjo avtističnega spektra na prehodu iz delovne neaktivnosti v zaposlitev.

Strateški cilji in rezultati:

 • boljša opremljenost strokovnjakov z znanji in orodji, ki bodo mladim odraslim z motnjo avtističnega spektra olajšala prehod na trg dela;
 • boljša opremljenost mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra z znanji in orodji, ki jim bodo olajšala prehod na trg dela;
 • večja pripravljenost podjetij za zaposlovanje mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra;
 • Boljša pripravljenost družinskih članov, prostovoljskih organizacij in ostalih pomembnih deležnikov na spremembe, ki so neizogibni del prehoda na trg dela.

 

Projektni partnerji

Partnerji projekta so slednji:

 • GTB (Belgija),
 • Theotokos Foundation (Grčija),
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča,
 • Rehab Group (Irska),
 • Autimatic (Belgija),
 • Futuro Digitale (Italija).

 

Spletna platforma

Razvita bo digitalna platforma, katere naloga bo zbirati in razširjati rezultate raziskav in razvijati nove inovativne metode dela. Nudila bo interaktivno in navdihujočo vsebino, ki jo bo delila s pomočjo primerov dobre prakse, spletnih orodij, modelov e-učenja in drugih izkušenj, ki bodo služile kot vodila za mlade odrasle z motnjo avtističnega spektra, strokovnjake, družine in ostale pomembne deležnike.

 

Pričakovani rezultati

Strokovnjaki:

 • učinkovitejša uporaba znanj in orodij, ki bodo lahko vplivala na bolj uspešen prehod mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra na trg dela;
 • strokovnjaki bodo lahko mladim odraslim z motnjo avtističnega spektra nudili dolgoročno svetovanje na delovnem mestu;
 • boljše poznavanje relevantnih zakonskih podlag, ki pomagajo mladim odraslim z motnjo avtističnega spektra do lažjega vstopa na trg dela.

Mladi odrasli z motnjo avtističnega spektra:

 • več orodij in znanj za spopadanje z izzivom prehoda na trg dela, večja zmožnost prilagoditve in bolj poglobljeno poznavanje trga dela.

Podjetja in delodajalci:

 • večja odprtost podjetij za zaposlovanje mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra;
 • večja pripravljenost drugih zaposlenih za interakcijo z mladimi odraslimi z motnjo avtističnega spektra na delovnem mestu;
 • bolj fleksibilen pristop k zaposlovanju in iskanje novih načinov, kako izkoristiti potenciale mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra.

Družine in ostali pomembni deležniki:

 • boljša pripravljenost družin in ostalih pomembnih deležnikov pri spoprijemanju s spremembami in ovirami, ki se bodo pojavljale med procesom vstopanja mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra na trg dela.

Pričakovani vplivi in dolgoročni učinki projekta:

 • spletna platforma bo na voljo v različnih jezikih. Metode dela bodo na razpolago v petih jezikih (angleščini, nizozemščini, grščini, italijanščini in seveda v slovenščini);
 • dogodki, na katerih se bosta vsebina projekta in spletna stran razvijali, bodo organizirani v Sloveniji, Nizozemski, Grčiji, Italiji in na Irskem. S tem bosta projekt in spletna stran pridobila mednarodno prepoznavo in tudi mednarodno uporabnost, kar bo posledično vodilo k pomembnemu izboljšanju v podpori mladim odraslim z motnjo avtističnega spektra.

Dolgoročno gledano bo projekt vplival na:

 • povečano vključevanje mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra na trg dela;
 • finančno neodvisnost mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra na trg dela;
 • povečano socialno vključenost mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra na trg dela;
 • zmanjšano odvisnost mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra od socialnih transferov;
 • boljšo kvaliteto življenja mladih odraslih z motnjo avtističnega spektra, njihovih družin in ostalih pomembnih deležnikov.

 

Predstavitev projekta

 

Več informacij o projektu najdete na naslednjih spletnih povezavah: