Center za poklicno rehabilitacijo

V Centru za poklicno rehabilitacijo izvajamo programe poklicne in zaposlitvene rehabilitacije, ki so sestavni del programov celostne rehabilitacije. Programi temeljijo na sodobni rehabilitacijski doktrini in upoštevajo zahteve po timskem delu, aktivni vlogi uporabnikov in povezovanju z vsemi deležniki v okolju.

Po prejemu napotnice za obravnavo v strokovnem timu Centra za poklicno rehabilitacijo vam posredujemo vabilo, v katerem je navedeno, katere dokumente prinesite na prvo obravnavo.

Na uvodnem razgovoru vas bomo seznanili s cilji, potekom, z namenom obravnave, pridobili bomo tudi vaše osnovne podatke in informacije, ki so pomembne za nemoten potek obravnave.

V strokovnem timu se boste srečali z zdravnikom specialistom medicine dela, prometa in športa, s psihologom, socialnim delavcem, tehnologom in z delovnim terapevtom.

Namen obravnave je pridobiti poglobljeno oceno funkcijske zmožnosti, delovne vzdržljivosti in učinkovitosti, pridobili boste tudi uvid v svoje sposobnosti učenja in celotnega funkcioniranja. Če bomo ugotovili, da je treba vaše delovno mesto oz. delovno okolje ustrezno prilagoditi, bomo pripravili ustrezen načrt prilagoditve.

Ob koncu obravnave vas bomo seznanili z ugotovitvami, mnenji in s predlogi. Vašemu napotitelju pa bomo poslali  Poročilo o obravnavi v rehabilitacijskem timu.

Aktualni projekti Centra za poklicno rehabilitacijo: