Projekti CPR

Jump to Job!

Jump to Job! je projekt, financiran s strani ERASMUS+ programa, v katerem sodeluje Center za poklicno rehabilitacijo URI - Soča skupaj z naslednjimi partnerji: GTB (Belgija), Theotokos Foundation (Grčija), Fundacion INTRAS (Španija), the University of Leuven Limburg, (UCLL, Belgija) and LYK – Z (Norveška). Koordinator projekta je EPR (Evropska platforma za rehabilitacijo).

Raziskave, ki so spodbudile projektno idejo kažejo, da:

 1. mladi invalidi niso samozavestni in imajo pasiven pristop pri iskanju zaposlitve

 2. imajo tudi strokovnjaki, ki delajo z mladimi težave z vzpostavljanjem dobrega in produktivnega delovnega odnosa

 3. strokovnjaki pogosto delajo samo z mladimi invalidi, ne pa tudi z delovnim okoljem, v katero bo oseba vključena. Na ta način se delovno okolje ne uči sposobnosti prilagajanja in prepoznavanja najboljšega položaja za novo zaposlenega, s čimer se zvišajo možnosti trajne zaposlitve

 4. so strokovnjaki (job coach oz. delovni inštruktorji) usposobljeni brez sodelovanja oz. povratnih informacij mladih oseb s posebnimi potrebami pri snovanju učnih načrtov oz programov usposabljanja.


CILJI PROJEKTA

Glavni cilj projekta je povečati zaposlitvene možnosti mladih s posebnimi potrebami. Ostali cilji projekta so:

 • Mlade osebe s posebnimi potrebami bodo bolj opolnomočene in bodo imele bolj proaktiven pristop pri iskanju službe.

 • Delovni inštruktorji oz. trenerji in mlade osebe s posebnimi potrebami bodo imele močnejši, bolj ploden in na zaupanju temelječ odnos, kar bo imelo pozitiven vpliv pri vključevanju mladih oseb s posebnimi potrebami v delovne sredine.

 • Podjetja bodo svoja okolja in delovni proces prilagodila ustvarjanju trajnostnih delovnih mest za mlade s posebnimi potrebami.

 • Trening trenerjev oz. delovnih inštruktorjev bo efektiven in bo upošteval potrebe mladih oseb s posebnimi potrebami. Program usposabljanja bo oblikovan v sodelovanju z mladimi osebami s posebnimi potrebami.


Jump to Job! AKTIVNOSTI

 • Izdelana bo analiza potreb programa usposabljanja za trenerje oz. delovne inštruktorje za usposabljanje mladih s posebnimi potrebami.
 • V prvi program usposabljanja bo vključenih 16 oseb.
 • Na nacionalni ravni bo testiran pilotni projekt.
 • Narejena bo analiza prvega programa usposabljanja.
 • Izveden bo drugi program usposabljanja.
 • Drugi pilotni projekt bo testiran na nacionalni ravni.
 • Narejena bo analiza drugega programa usposabljanja.
 • Izdelan bo model usposabljanja za mentorje-vrstnike in trenerje oz delovne inštruktorje za mlade osebe s posebnimi potrebami.


Končni rezultat projekta Jump to Job!

 • Izdelan učni načrt (kurikulum) za vrstnike-mentorje in delovne inštruktorje za namen usposabljanja mladih s posebnimi potrebami
   

   

 • Oblikovan in testiran program usposabljanja za povečanje praktičnega znanja in kot podpora mladim osebam s posebnimi potrebami pri vključevanju v delovne sredine


Zbirka dobrih praks

Med aktivnostmi, ki jih predvideva projekt, je tudi zbiranje dobrih praks na področju vključevanja mladih s posebnimi potrebami v delo. Cilj zbirke je zagotoviti koristne ideje, orodja in metodologije za strokovnjake in zagotoviti izhodišče za projektne partnerje pri razvoju učnega načrta za vrstnike-mentorje in delovne inštruktorje.

Projektni partnerji so izbrali 10 dobrih praks, ki najbolj sledijo ciljem projekta. Z dobrimi praksami se lahko seznanite na tej povezavi: https://www.epr.eu/wp-content/uploads/JTJ-Good-Practices-Collection.pdf

Zaključni diseminacijski dogodek projekta Jump to Job! 

Ob zaključku projekta je EPR 23. junija 2022 v Bruslju pripravila zaključni diseminacijski dogodek. Več o zaključku projekta najdete na tej povezavi.