Rehabilitacijska medicina

Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Soča Republike Slovenije (URI Soča) je osrednji slovenski javni zavod, v katerem na terciarni ravni izvajamo celovito rehabilitacijo odraslih in otrok z okvarami osrednjega in perifernega živčevja, z gibanjem povezanih telesnih zgradb in funkcij, ter bolnikov z mišičnimi in živčno-mišičnimi boleznimi, s kronično bolečino in z rakom.

Medicinska rehabilitacija v URI Soča se dopolnjuje z dejavnostmi naših centrov:

Rehabilitacija se izvaja v ambulantno rehabilitacijski službi in na šestih bolnišničnih oddelkih:

 • Oddelek za rehabilitacijo pacientov po amputaciji
 • Oddelek za (re)habilitacijo otrok
 • Oddelek za rehabilitacijo pacientov po poškodbah, s perifernimi živčnimi okvarami in z revmatološkimi obolenji
 • Oddelek za rehabilitacijo pacientov po nezgodni poškodbi možganov, z multiplo sklerozo in drugimi nevrološkimi obolenji
 • Oddelek za rehabilitacijo pacientov po možganski kapi
 • Oddelek za rehabilitacijo pacientov z okvaro hrbtenjače

 

Znotraj rehabilitacijske dejavnosti opravljamo:

 • ocenjevanje in diagnostiko gibanja (kineziološka diagnostika, meritve hoje, drže in ravnotežja, izokinetična dinamometrija, meritve stopalnih pritiskov v čevljih), 
 • ocenjevanje in diagnostiko s funkcioniranjem povezanih telesnih funkcij in zgradb
 • ocenjevanje in terapijo motenja požiranja, 
 • opremo pacientov z nadomestno komunikacijo in usposabljanje za uporabo le-te, 
 • aplikacijo toksina botulina, 
 • vodenje pacientov s baklofensko črpalko, 
 • vodenje pacientov z vstavljenim draženjem zadnjih stebričkov hrbtenjače (SCS), 
 • terapijo na robotiziranih napravah. 

Pri svojem delu uporabljamo zahtevne metode s področja rehabilitacijske medicine, fizioterapije, rehabilitacijske zdravstvene nege, delovne terapije, psihološke, logopedske in socialno terapevtske obravnave, vključno s svetovanjem za prilagoditve posameznikovega življenjskega okolja. Bolnike in njihove družinske člane “vodimo” skozi bolezen. Sledimo razvoju bolezni, bolnikom in sorodnikom svetujemo o reševanju določenih težav v različnih življenjskih obdobjih in različnih fazah bolezni.